Motiveeriva intervjueerimise (MI) kõrgtaseme koolitus logopeedidele ja eripedagoogidele

NB! Osalemise tingimuseks on MI algtaseme koolituse läbimine.

Nii logopeedidel kui õpetajatel on vaja häid nõustamisoskusi, näiteks lapsevanemate või kolleegide konsulteerimisel. See koolitus aitab laiendada teadmisi MI nõustamismetoodikast, süvendada oskust analüüsida enda ja kaasõppija nõustamist lähtudes MI struktuurist ning kinnistada MI- kohaseid nõustamisoskusi.

 

Koolituse eesmärgid

Laiendada logopeedide, eripedagoogide ja õpetajate teadmisi MI nõustamismetoodikast ja süvendada oskust analüüsida nõustamist lähtudes MI struktuurist ning saavutada oskused töökeskkonnas kliendi nõustamiseks ning tema lähivõrgustiku konsulteerimiseks toetudes MI nõustamismetoodikale.

 

Õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • oskab oma töös lähtuda MI vaimsusest;
  • suudab nõustamist analüüsida lähtuvalt MI protsessidest;
  • tunneb erinevaid MI-s kasutatavaid nõustamisoskusi ja suudab neid vastavalt olukorrale valida ning rakendada;
  • suudab nõustamisel kliendi autonoomiat austades esile kutsuda sihtkäitumist ning hoida fookust;
  • tunneb kliendivestlustes ära, mis on muutusejutt ning samaksjäämisjutt ning oskab erinevaid strateegiad kasutades reageerida muutusejutule ja samaksjäämisejutule;
  • mõistab enda tugevusi ja arenguvajadusi MI praktiseerijana.

 

Õppetöö algab sissejuhatava seminariga Zoomis (2 tundi), kus tutvustatakse kogu kursuse ülesehitust ning MI- Moodle kursuse kasutamist. Seejärel läbivad osalejad iseseisvalt 4 nädala jooksul MI Moodle kursuse ning vajadusel saavad toetuseks kasutada konsultatsiooni (1h) koolitajatega. Peale Moodle kursuse läbimist tulevad kahe nädalase vahega 2 koolituspäeva (kontaktõpe). Koolituspäevade vahel teevad osalejad  salvestuse enda nõustamisest ning analüüsivad seda ja lisaks analüüsivad ka ühte kaasõppija nõustamissalvestust.  Enda eneseanalüüsile saavad õppijad ka õppejõult lühikese tagasiside.

 

Koolituse lõppedes saavad osalejad tunnistuse.

 

Sihtrühm:

logopeedid, eripedagoogid, õpetajad

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebis ja Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
8.04 kl 15.00-17.00 sissejuhatus Zoomis, 25.04 kl 16.00-17.00 konsultatsioon Zoomis, 11.05 ja 24.05 kl 10.00-16.45 koolituspäevad Tallinna Õpetajate Majas
Maht:
Õppetöö auditoorne maht on 17 tundi. Sellele lisandub iseseisva tööna Moodle kursuse läbitöötamine (16 t), ühe enda kliendivestluse lindistamine ja analüüs ning kaasõppija lindistuse analüüsimine (7t) , mille maht kokku on 23 tundi. Seega on õppetöö kogumaht 40 tundi.
KOOLITAJA:
Helena Oselin ja Raili Juurikas
Hind:
Tallinna õpetajatele tasuta
Grupi suurus:
kuni 20 inimest
Lisainformatsioon:
Koolitusel osalemise eelduseks on MI kesktaseme koolituse läbimine
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik: jaana@opetajatemaja.ee tel 58831095 (registreerumisega seotud küsimused)