Motiveeriva intervjueerimise algtaseme koolitus logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele

Nii logopeedidel kui õpetajatel on vaja häid nõustamisoskusi, mida läheb vaja nii suhtlemisel õpilaste kui ka lapsevanemate konsulteerimisel. See koolitus aitab täiendada oma teadmisi ja lihvida oskusi nõustamise vallas.

Koolituse eesmärk on täiendada logopeedide, eripedagoogide ja õpetajate teadmisi ja nõustamisoskusi  toetudes motiveeriva intervjueerimise (MI) nõustamismetoodikale.

Õppetöö auditoorne maht on 21 tundi, millele lisandub iseseisva tööna ühe nõustamissessiooni läbiviimine ja selle analüüs. Seega on õppetöö kogumaht 26 tundi.

Koolitusel tehakse rohkelt praktilisi harjutusi.

 

Koolituse korraldaja on Siiri Kliss (siiri.kliss@gmail.com).

Koolituse finantseerija on Tallinna Õpetajate Maja koostööfond.

 

 

 

Helena Oselin on kliiniline logopeed tasemega 8 ning Logopeedilise Teraapia Keskuse Kõnekoja motiveeriva intervjueerimise treener.

Koolituse detailid

Aeg:
14.01, 15.01 ja 28.01.2019 kl 10.00-17.00.
Maht:
21h auditoorset tööd ja 5h iseseisvat tööd.
Hind:
Tallinna üldhariduskoolide õpetajatele ja tugispetsialistidele tasuta. Vajalik eelregistreerimine.
Grupi suurus:
kuni 16 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • mõistab ja oskab selgitada MI põhimõisteid;
  • saab aru MI ühtaegu kliendikesksest ja direktiivsest olemusest;
  • eristab nõustamissituatsioonis käskivat, juhendavat ja kaasaminevat suhtlusstiili;
  • oskab analüüsida enda tegevust nõustajana MI vaimsuse komponentidest lähtuvalt;
  • tunneb kliendi jutus ära muutusejutu ja samaksjäämisejutu;
  • kasutab õppesituatsioonis kliendikeskseid nõustamistehnikaid muutusejutu esilekutsumiseks;
  • mõistab nõustamisprotsessi ja selle etappe;
  • teab viise, kuidas oma erialases töös kinnistada õpitud oskusi;
  • tunneb ära situatsioonid, kus oma erialases töös saab rakendada MI-d.