Vebinar: Lapsest lähtuva arengukeskkonna loomine

Koolituse eesmärk on eeskätt lasteaedade töötajatele tutvustada muutunud õpikäsitusest tulenevalt lapsest lähtuvat õppevormi ning anda sisend, kuidas saab täiskasvanu end ette valmistada tagamaks lapse parim võimalik areng järgides Montessori pedagoogika põhimõtteid. 

Montessori pedagoogika on lapsevaatlusel põhinev õpetus- ja kasvatusviis, mis toetab lapse iseseisvumisprotsessi sünnist täiskasvanuks saamiseni teadlikult ette valmistatud keskkonnas.

 

Koolitaja Kristi Chapuis elab ja töötab Šveitsis, tal on AMI (Association Montessori Internationale) haridus nii 3-6- kui ka 6-12-aastaste laste vanuserühmas, lisaks on tal bakalaureusekraad inglise keele ja kirjanduse erialal. Kristi on töötanud Montessori õpetaja, õpetajate koolitaja ja lapsevanemate nõustajana üle 10 aasta. Käesolev koolitus on ainulaadne võimalus kuulata rahvusvahelise ja suure kogemustepagasiga valdkonna spetsialisti.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • Mõistab Montessori pedagoogika põhimõtteid
  • On teadlik sellest, kuidas luua lapsega usaldusel ja vastastikusel austusel põhinev suhe
  • Mõistab Montessori rühmadünaamika toimimist
  • Oskab pöörata tähelepanu füüsilisele keskkonnale ja selle ettevalmistamisel teha valikuid toetamaks lapse arengut

 

Koolituse käigus räägitakse

  • Täiskasvanu psühholoogilisest ettevalmistusest lapsega tööks
  • Lapsest lähtuvast suhtlusest täiskasvanu ja lapse vahel
  • Probleemilahendusest kaasates lapsi ja võimaldades neile eakohast vastutust
  • Füüsilise keskkonna ettevalmistusest toetamaks lapse tervet arengut

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal
Aeg:
18.09.2020 kell 14:00-17:00
Maht:
Auditoorne maht 4 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kristi Chapuis
Hind:
Tasuta
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Grupi suurus:
Koolitus toimub veebikeskkonnas, osalejaid mahub veebiruumi 150
Lisainformatsioon:
Koolitus toimub veebipõhiselt.
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee