Lapsest lähtuva arengukeskkonna loomine

Koolituse eesmärk on eeskätt lasteaedade töötajatele tutvustada muutunud õpikäsitusest (MÕK) tulenevalt lapsest lähtuvat õppevormi ning anda sisend, kuidas saab täiskasvanu end ette valmistada tagamaks lapse parim võimalik areng järgides Montessori pedagoogika põhimõtteid. 

Montessori pedagoogika on lapsevaatlusel põhinev õpetus- ja kasvatusviis, mis toetab lapse iseseisvumisprotsessi sünnist täiskasvanuks saamiseni teadlikult ette valmistatud keskkonnas.

 

Koolitaja Kristi Chapuis elab ja töötab Šveitsis, tal on AMI (Association Montessori Internationale) haridus nii 3-6- kui ka 6-12-aastaste laste vanuserühmas, lisaks on tal bakalaureusekraad inglise keele ja kirjanduse erialal. Kristi on töötanud Montessori õpetaja, õpetajate koolitaja ja lapsevanemate nõustajana üle 10 aasta. Käesolev koolitus on ainulaadne võimalus kuulata rahvusvahelise ja suure kogemustepagasiga valdkonna spetsialisti.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja

  • mõistab Montessori pedagoogika põhimõtteid;
  • on teadlik sellest, kuidas luua lapsega usaldusel ja vastastikusel austusel põhinev suhe;
  • mõistab Montessori rühmadünaamika toimimist;
  • oskab pöörata tähelepanu füüsilisele keskkonnale ja selle ettevalmistamisel teha valikuid toetamaks lapse arengut.

 

Koolituse käigus räägitakse

  • täiskasvanu psühholoogilisest ettevalmistusest lapsega tööks;
  • lapsest lähtuvast suhtlusest täiskasvanu ja lapse vahel;
  • probleemilahendusest kaasates lapsi ja võimaldades neile eakohast vastutust;
  • füüsilise keskkonna ettevalmistusest toetamaks lapse tervet arengut.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal
Aeg:
18.09.2020 kell 14-17
Maht:
Auditoorne maht 4 ak/ tundi.
KOOLITAJA:
Kristi Chapuis
Hind:
Koolituse kompenseerib Tallinna Haridusamet ja see on osalejatele TASUTA.
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad.
Grupi suurus:
Kuni 30 osalejat
Lisainformatsioon:
Õppekavaga tutvumise soovi korral palume koolitusele registreerunul võtta ühendust koolitusjuhiga. Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, toimub see digikeskkonnas ning sel juhul on osalustingimuseks kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Koolitusjuht:
Maria-Helena Naarits, maria@opetajatemaja.ee, +372 527 3422