Mondriani kuup – matemaatika ja kunst käsikäes

Koolituse eesmärk:

Geomeetrilise abstraktsionismi ja koolimatemaatika lõimingupunktide leidmine. Matemaatika õpetamine läbi kunsti. Kunstiõpetuses matemaatilise seoste leidmine. Geomeetriateemade abil kunstiobjektide uurimine ja disainimine

 

Koolituse läbinu:

  • omab lühiülevaadet geomeetrilisest abstraktsionismist ja oskab siduda seda igapäevasesse õppetöösse.
  • Oskab sirgete ja geomeetriliste kujundite abil lahendada reaalseid ülesandeid.
  • Oskab loominguliselt ja kunstipäraselt läheneda geomeetrilistele objektidele.
  • teab nii individuaalseid, klassipõhiseid kui kooliüleseid võimalusi, mis annavad võimekamatele õpilastele võimaluse arenguks ja koostööks.

 

Koolitaja: 

Helika Toikka (Kohtla-Järve Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)

Sihtrühm:

Põhikooli II ja III astme matemaatikaõpetajad

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)
Aeg:
Selgumisel
Maht:
4 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Helika Toikka
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
35
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:             Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused)   Ainevõrgustiku juht: Kristel Tamm Kristel.Tamm@gag.ee (sisulised küsimused)