MÕK praktikas: digipädevuste ja lõimingu-koostööprojektide tutvustus I-II

Koolitusele ootame 1.-12.klassi humanitaarainete õpetajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajad kutsuvad kõiki Tallinna õpetajaid koolitusele, kus tutvustatakse erinevaid lõimingu- (aineülesed projektid ning IKT vahendite kasutamine nendes) ja koostööprojekte (suurtelt väikestele ja vastupidi, erivajadustega laste kaasamine) ning õpetatakse kasutama IKT vahendeid lõiminguprojektides.


Tagasiside eelmisel hooajal koolitusel osalenutelt:

 • "Väga kasulik koolitus, kus õpetati filmi tegemist, tutvutati erinevaid IT-programme, mida saab õppetöös kasutada ning  meiega jagati oma parimaid kogemusi lõimingus."

 

 • "Väga inspireeriv koolitus ja koolitajad olid! Super!"

 

 • " Sain koolituselt  palju praktilisi teadmisi. Kadus hirm projektitegevuses osalemise ees. Koolituse ajal tekkisid ka uued mõtted, ideed ja eesmärgid. Tore oli ka see, et koolitus sai läbitud oma kooli kolleegidega, kohe algas koostöö ja ajurünnak. Suured tänud koolitajatele! Soovitan ka teistele oma kooli kolleegidele."

 

 

Koolitaja Katre Lambot on Gustav Adolfi Gümnaasiumi humanitaarainete õppetoolijuhataja ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Katre koolitab kahel kohtumisel koos ühega oma kolleegidest: Nele Raat on GAG kunstiõpetaja ja Kadri Pajo on GAG klassiõpetaja ning algõpetuse õppetoolijuhataja.

Koolituse detailid

Asukoht:
01.04. GAGis (Suur-Kloostri 16) ja 08.04.2020 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Gertrudi toas)
Aeg:
01.04 ja 08.04.2020 kl. 14.00-17.00.
Maht:
2x3h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. koolituspäev 01.04.2020 (toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumi peamaja arvutiklassis, Suur-Kloostri 16).

Teemad:

 • Kuidas, mida ja miks lõimida?
 • Praktiline IKT töötuba

Sessioon 1 – Kuidas, mida ja miks lõimida?

 • Eesti keele-ajaloo ning kunstiõpetuse-multimeedia lõimimisprojektidest Gustav Adolfi Gümnaasiumis
 • Ajurünnak aineüleste projektide loomiseks – Missugused võimalused on teie koolis?

Sessioon 2 – Praktiline IKT töötuba

Nutiseadme kasutamine õppetöös (video tegemine, töötlemine). Nutiseadme olemasolu on vajalik.

 

 1. koolituspäev 08.04.2020 (toimub Tallinna Õpetajate Maja Gertrudi toas, Raekoja plats 14). 

Teemad:

 • Õpilaselt õpilasele ehk suurtelt väikestele ja väikestelt suurtele
 • Ajurünnak koostööprojektide loomiseks

 

Sessioon 1 – Õpilaselt õpilasele ehk suurtelt väikestele ja väikestelt suurtele

 • Õpilased kui õpetajad
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Heleni Kooli koostööprojekti tutvustus

 

Sessioon 2 – Ajurünnak koostööprojektide loomiseks