Meelerahu ja tähelepanu harjutused laste ja õpetaja toetamiseks

Vaikuseminutite tervikprogrammi kursus. Keskendumise ja enesejuhtimisoskuste baaskursus on tõhus ja tõendatud mõjuga tööriist stressiga toimetulekuks. Praktiline töövahend laste ja õpetajate vaimse heaolu edendamiseks.

 

Koolitaja Kaia Lainola on superviisor ja coach. MA Haridusteadustes, andragoogikas. Õpetajate ja haridusjuhtide koolitaja aastast 2001. Teadveloleku koolitaja.

 

Õpiväljundid:

Programmi vältel omandatavad harjutused sobivad nii koolieelikutele kui ka teismelistele, et aidata neil tänapäeva infomöllus olla rõõmsam ja rahulikum. Ühtlasi on need vahendid kasulikud ka õpetajale endale, et hoolitseda oma meelerahu ja töövõime eest ning tuua klassiruumi rohkem tunnirahu.

 

Vaikuseminutite baaskursuse läbimisel saavad osalejad lühikeste ja lihtsate harjutuste näol endale praktilised töövahendid, mis toovad koolipere argiellu:

 • rohkem rahulikku ja keskendatud meeleoluklassiruumi
 • paranenud keskendumisvõimet tähelepanu nõudvates ülesannetes
 • hoolivat käitumist, mis aitab ennetada kiusamist
 • väiksemastressi ja parandavad kõigi (sh riskilaste) oskusi psühhosotsiaalse stressiga toime tulla
 • paremad suhteid laste ja õpetajaskonna vahele (sotsiaal-emotsionaalsed oskused)
 • rohkem keskendumisvõimet ja tähelepanelikkust, mis aitab hoida fookust õppetöös, spordis, muusikas jms
 • üha enam olukordi, kus mitte “asjad juhtuvad minuga”, vaid “mina teen valikuid“

 

Vaikuseminutite lühikesed, kuid mõjusad tähelepanu ja meelerahu harjutused:

 • kasvatavad tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mis omakorda aitab hoida fookust nii õppetöös kui ka huvitegevuses;
 • õpetavad reguleerima oma meeleolu, et pareminitoime tulla rahutuse ärevuse, pinge ja stressitekitavate olukordadega
 • aitavad märgata oma emotsioone ja mõttemustreid ning nende diktaadi alt vabanemise läbi arendame enesejuhtimise oskuseid
 • kujundavad heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiaku, mis juhib meid loovate ja kõigi suhtes hoolivate lahendusteni

 

Õppemeetodid

Lähtuvalt konkreetsetest eesmärkidest kasutatakse programmis praktilisi keskendumise-, hingamis-, eneserefleksiooni-ja kujutlemisharjutusi, grupitöid, superviseeritud harjutusi ja nende analüüse, ning arutelusid.

 

Sihtrühm:

koolide ja lasteaedade õpetajad, tugispetsialistid

 

Registreeru Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:
Registreeru

Registreeru Tallinna erakooli õpetajana:
Registreeru

Registreeru haridustöötajana väljastpoolt Tallinna või eraisikuna:
Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
7.03 ja 21.03.2022 kell 10.00-16.00
Maht:
12 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kaia Lainola
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta, hind eraisikule 144 €, hind haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna -30% 100,80 €
Grupi suurus:
kuni 25 osalejat
Lisainformatsioon:
NB! COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ja seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega kontrollime maja sissepääsul: COVID-19 vaktsineerimistõendit (vajalik lõpetatud vaktsineerimiskuur) või tõendit viiruse läbipõdemise kohta. Isikusamasuse tuvastamiseks kehtib tõend üksnes koos isikut tõendava dokumendiga
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486, inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

1. päev

Millest sõltub tähelepanuvõime ja kuidas seda treenida? Õpetaja saab praktilised teadveloleku harjutused ja oskused harjutusi rakendada nii enda kui ka lapse tähelepanu hoidmise ehk keskendumise treenimiseks. Koolituspäeva eesmärk on saada vaikuseminutite harjutuste läbiviimiseks vajalik teadmine, kogemus ja innustus.

SISSEJUHATUS: Täpsustame ootusi ja eesmärke, häälestume koolituse teemale, tutvume aluspõhimõtetega. Vaikuseminutite harjutuste olemus. Millised eelised annab hea keskendumisoskus?

VAIKUSEMINUTITE METOODIKA: Teadmised ja oskused läbi kogemuse. Teadvustame märkamisvõimet, teadliku tähelepanu ja keskendumisvõime mõjujõudu. Milline laps on õpivõimeline? Kuidas õpetaja saab toetada lapse õpivõimet? Vaikuseminutite harjutuste rakendamisvõimalused koolis.

VAIKUSEMINUTITE HARJUTUSED: Juhendamise kunst. Saame praktilise kogemuse ja toetusevaikuseminutite harjutuste juhendajana. Vaikuseminutite harjutuste juhendamise üldised põhimõtted ja juhendamisprotsessi analüüs. Takistustega toimetulek ja harjutuste integreerimine päevakavasse.

KOOLITUSPÄEVA KOKKUVÕTE: Analüüsime enda kui juhendaja tugevusi ja arenguruumi, võtame isiklikud arenguülesanded ja jõustame üksteist nende eesmärkide saavutamisel. Toetusvõrgustiku loomine.

 

2. päev

Tähelepanu teadlik suunamine enesejuhtimise eesmärgil. Õpetaja saab praktilised harjutused/oskused enesejuhtimisoskuse st emotsioonide ja mõttemustritega toimetulekuoskuse arendamise ja rakendamise toetamiseks. Koolituspäeva eesmärk on jagada vaikuseminutite harjutuste rakendamisel saadud kogemusi, leida lahendusi tekkinud küsimustele, omandada lisateadmisi ja uusi harjutusi.

ÕNNESTUMISTE ANALÜÜS: Jagame kogemusi ja saame tagasisidet. Vaikuseminutite harjutuste mõju rahuliku keskkonna loomisel. Juhendamise „tähetunnid“

EMOTSIONAALNE NUTIKUS: Kogeme enesejuhtimise harjutusi ning mõtestame nende kasutamise eesmärgid ja ajastuselasteaias/koolis. Enesejuhtimise vägi. Teadlik ja ebateadlik tegutsemine, automatismide mõju isiklikule heaolule. Emotsioonide võim. Kuidas aju õpib? Vaikuseminutite harjutuste psühholoogilist paindlikkust kasvatav toime

JUHENDAMISMEISTERLIKKUSE LIHVIMINE: Saame uute harjutuste juhendamise kogemused ja vastused tekkinud küsimustele. Enesejuhtimise harjutuste toime ja analüüsi üldised põhimõtted. Mõistuse „lõksud“. Distantsi ja neutraalsuse loomine. Vaikuseminutite harjutused väärtuste kinnistajatena

KOOLITUSE KOKKUVÕTE: Teeme kokkuvõtte kursusel omandatust ja planeerime edasist arenguprogrammis osalemist