Mängulised meetodid kliimamuutuste käsitlemiseks klassiruumis

Koolituse tulemusel suureneb haridustöötajate teadlikkus peamistest kliimamuutustega seotud väljakutsetest globaalsel ja kohalikul tasandil. Päeva käigus arutletakse igapäevaste tarbimisharjumuste mõju üle kliimale ning otsitakse viise, kuidas anda panus kliimamuutuste pidurdamisse isiklikus elus, oma töös noortega ning kodanikuaktivismis. Koolituse läbinud osalejad oskavad kliimamuutuste ja kliimaõigluse temaatikat õpilastega käsitleda eakohasel viisil ning toetada noori keskkonnakriisidega kaasnevate väljakutsete mõistmisel.

 

Sihtrühm: 

II ja III kooliastme ning gümnaasiumiõpetajad

 

Õpiväljundid:

  • Analüüsib kliimamuutustega kaasnevaid väljakutseid isiklikul, kogukondlikul ja globaalsel tasandil;
  • Tutvub kliimamuutusi ja kliimaõiglust käsitlevate mänguliste õppemetooditega ning rakendab neid loovalt oma töös;
  • Orienteerub kliimamuutuste põhjus-tagajärg seostes ning võimalikes lahendustes nii isiklikul kui kollektiivsel tasandil;
  • Tunneb igapäevaste tarbimisharjumuste ja -valikute mõju kliimale, mõistab oma keskkonnamõju allikaid ning oskab teha teadlikke valikuid;
  • Mõistab kliimamuutuste rolli globaalse ebavõrduse võimendajana.

 

Koolitaja Kristiina Joone (MTÜ Mondo) sügav huvi kliimamuutuste vastu sai alguse Oxfordi Ülikoolis, kus ta õppis maateadusi. Ta on töötanud põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete ja geograafia õpetajana ning loonud entusiastlikele gümnasistidele valikkursusi erinevatel keskkonnateemadel. Praegu täiendab Kristiina end keskkonnapoliitika teemadel. Mondo Maailmakoolis aitab Kristiina levida Kliimakooli kaardimängul üle Eesti.

Koolitaja Mari Jõgiste (MTÜ Mondo) on maalikunstniku taustaga kunstiajaloo õpetaja, kes on gümnaasiumi ja huvikooli tasemel töötanud üle 10 aasta. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo maailmahariduse tiimis tegeleb ta õppematerjalide loomise, haridustöötajate koolitamise ning noortele suunatud töötubade disainimisega. Viimastel aastatel on ta keskendunud peamiselt kliimamuutuste ja rände teemadele ning maailmahariduse toomisele Eesti lasteaedadesse.

Koolitaja Kaarel Türkson (Eduscape Põgenemismängud) on toidukeemia haridusega teaduse populariseerija, kes on kogenud teadusteatrite läbiviija, Rakett69 vilistlane ja nende endine teadustoimetuse liige. Kaarli pädevusse kuulub teaduse populariseerimine mängude ja ülesannete kaudu. Lisaks Mondoga tehtud koostööle, viib Kaarel Eduscape Põgenemismängude all läbi koolidesse tellitavaid põgenemismänge, mida on võimalik kasutada juba õpitu kinnistamiseks.

 

Õppemeetodid:

Loeng, arutelu, grupitöö, töö teksti ja videoga, hariduslik kaardimäng, rollimäng

 

 

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)
Aeg:
18.05.2023 kell 10.00-15.30
Maht:
6 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kristiina Joon, Mari Jõgiste, Kaarel Türkson
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta, teistele huvilistele hind 72 eurot
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

KAVA:

9:45-10:00 Saabumine ja registreerimine

10:00-10:15 Päeva sissejuhatus

10:15-11:00 Kliimamuutuste põhjused, tagajärjed ja käsitlus ühiskonnas (Kristiina Joon)

11:00-12:00 Kliimakooli kaardimäng (Kristiina Joon, Mari Jõgiste)

12.00-13.00 Lõuna

13.00-14:20 Missioon Terra rollimäng (Kaarel Türkson, Mari Jõgiste)

14:20-14:30 Paus

14:30-15:15 Kliimahariduse õppematerjalid Maailmakooli kogust (Mari Jõgiste)

15:15-15:30 Päeva kokkuvõte