”Lugemisraskustega õppijate toetamine”

Koolituse eesmärgid

Koolituse eesmärk on süvendada teadlikkust lugemisraskustega õppija arengu ja õppimise toetamise võimalustest.

 

Koolitusel käsitletavad teemad

Lugemise protsess ja seda mõjutavad tegurid; lugemisraskuste liigid;
lugemisega seotud teadmiste ja oskuste hindamine; lugemisoskuse arengu toetamise põhimõtted ja
tõenduspõhised praktikad.

 

Õpiväljundid:

  • teab lugemise protsessi olulisemaid kognitiivseid ja metakognitiivseid tegureid;
  • teab lugemisraskuste erinevaid avaldumisvorme;
  • analüüsib õppijate lugemisega seotud teadmiste ja oskuste taset;
  • omab ülevaadet Eksamite Infosüsteemis olemasolevatest lugemispädevuse
    hindamisvahenditest;
  • oskab õppija oskuste taset arvestades planeerida tegevusi lugemisoskuse arengu
    toetamiseks.

 

Koolitajad:

Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi
kaasava hariduse ja eripedagoogika professor, PhD Piret Soodla Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadur ja kooliarenduse konsultant, kasvatusteaduste doktorant Maris Juhkam

 

KAVA:

10:00 – 11:30 lugemise protsess ja seda mõjutavad tegurid
11:30 – 11:45 paus
11:45 – 13:15 lugemisraskuste liigid
13:15 – 14:00 lõuna
14:00 – 15:30 lugemisega seotud teadmiste ja oskuste hindamine;
15:30 – 15:45 paus

15:45 – 17:15 lugemisoskuse arengu toetamise põhimõtted ja tõenduspõhised praktikad

 

Sihtrühm:

Tallinna logopeedid ja eripedagoogid

 

 

NB! Koolituse kohad on täitunud! Registreerimisega on võimalik jääda ootelisti. 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)
Aeg:
18.04.2023 kell 9.30-17.15
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Piret Soodla, Maris Juhkam
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
40
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:           Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused) Ainevõrgustiku juht: Siiri Kliss siiri.kliss@gmail.com (sisulised küsimused)