Linnaruum kui klassiruum

Põnev kaheosaline interaktiivne koolitus kutsub avastama Tallinna vanalinna ning siduma selle ajaloolist mitmekesisust erinevate ainete õpetamisega. Tuntud ajaloolane  Jaak Juske teeb kahel koolituspäeval kaks ekskursiooni erinevais vanalinna piirkondades, millele järgnevad grupiööd ning koolituse lõpuks sünnivad osalejatel lõiminguprojektid oma õpetatava aine raames.

Sihtrühm: vähemalt kaks õpetajat koos ühest koolist, et saaks sündida lõimitud tunnikava ja selle ellu viimine koolis. Oodatud on kõigi ainete õpetajad.

---

 

Tagasiside eelmisel hooajal koolitusel osalenutelt:

"Suurepärane koolitus - väga põnev ja silmaringi avardav! Aitäh!"

"Väga inspireeriv koolitaja!"

"Avastamisrõõmu ja praktilisi oskusi pakkuv koolitus."

 

 

 

Jaak Juske on endine GAG ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja ning Tallinna Reaalkooli usundilooõpetaja,  mitmete ajalooliste raamatute autor, SDE Tallinna Linnavolikogu SDE fraktsiooni aseesimees, riigikogu liige ja entusiastlik vanalinna ekskursioonide korraldaja-giid linnarahvale.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Saadiku tuba (sissepääs Vene tn 5)
Aeg:
Koolitus on kaheosaline ja toimub ekskursioonina Tallinna vanalinnas, millele järgneb koolituse osa Tallinna Õpetajate Majas. I koolitus toimub 11.10 kl 15.30-18.00. II koolitus toimub 25.10 kl 15.30-18.00.
Maht:
2 x 3h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 30 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Kohtumine I 11.10.2018 kl 15.00-18.00

  • Jalutuskäik 1 - põnev ringkäik vanalinnas
  • Töö gruppides - ekskursioonilt kogutud info, ideede ja mõtete arutelu ja esialgne kavandamine oma tunni jaoks nn lõimitud tunnikava (Õpetajate Maja Saadiku tuba, sissepääs Vene 5 uksest)

Kodutöö vahepealsel ajal: oma tunnikava edasi arendamine (lisamaterjal Youtube'ist, Google'ist jne.)

 

 

Kohtumine II 18.10.2018 kl 15.00-18.00

  • Lõimitud tunnikavade viimistlemine ja esitlused
  • Jalutuskäik 2 - põnev ringkäik vanalinnas uue tunnikava materjali kogumiseks

Sihtrühm: vähemalt kaks õpetajat koos ühest koolist, et saaks sündida lõimitud tunnikava ja selle ellu viimine koolis. Oodatud on kõigi ainete õpetajad. Mõningad näited võimalikest lõimingutest: emakeel ja ajalugu, kunstiajalugu, ajalugu ja võõrkeel, matemaatika ja geograafia, muusika, kunst ja ajalugu.