Liikumisõpetuse mitmekesisus. Õpilaste aktiivsust ja oskuseid arendavad mängud liikumisõpetuses. Kuidas alustada rulluisuõpetamisega koolis?

Koolituse esimeses pooles mängime läbi erinevaid liikumismänge, kasutades aktiivsuse hindamiseks Polar süsteeme. Liikumismängud on valitud rahvusvahelise projekti JoyMVPA raames. Lisaks tutvustame nende kohta loodud õppematerjale.

Rulluisutamine on põnev ja mõnus sportimisviis, mida harrastavad paljud. Et rulluisutamine kulgeks aga veelgi mõnusamalt oleks hea tunda ja osata ka rulluisutamise ABCd - just seda ja veel rohkematki koolituse teine pool endast kujutabki.

 

Sihtrühm: 

Kehalise kasvatuse/liikumisõpetuse õpetajad, klassiõpetajad, üldhariduskool, kutsekool, täiskasvanute gümnaasium

 

Koolituse tulemusel täiendkoolitusel õppija:

  • Mõistab rulluisuvarustuse ja hoolduse põhimõtteid. Tunneb rulluisutamise õpetamisel edasi antavaid osavusharjutusi. Oskab kasutada erinevaid tehnikaid ja harjutusi rulluisutamise õpetamisel. Tunneb rulluisu ABCd ning oskab seda ka ise praktiseerida.
  • Teab liikumisõpetuse ainekava toetamiseks loodud uut aktiivsete liikumismängude õpematerjali ja on saanud kogemuse nende mängimisest.

 

Elizabeth Jõgi (EKR3) on kiirjää- ja rulluisutamise treener. Elizabeth on tegelenud terve oma elu spordiga, millest 10 aastat tegelenud Eesti mõistes profitasemel kiirrulluisutamise ja kiirjääuisutamisega. Huvi rulluisutamise vastu on olnud nii suur, et viimased 8 aastat on ka teisi selles vallas koolitanud/õpetanud. Õpetamisel peab oluliseks kergust, lihtsust ja mängulisust - seni kuni asi tundub koolitatava jaoks lõbus on ta nõus rohkem pingutama ja tulevad ka tulemused.

 

Kristi Vaher on Tartu Ülikooli liikumislabori spetsialist. Igapäevaselt tegeleb nii õpilaste kui ka õpetajate koolitamisega ning neile mõeldud seminaride läbiviimisega. Kristi on seotud Liikuma kutsuva kooli aktiivse vahetunni temaatikaga ja mängujuhtide koolitamisega.

 

Maret Pihu on lõpetanud Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse õpetaja/treeneri ja inimeseõpetuse õpetaja eriala. Lisaks on õppinud Soomes erivajaduste inimeste liikumist ja Taanis rahvaülikoolis mitmekülgset liikumist. Maret on töötanud lasteaias liikumisõpetajana ja koolis kehalise kasvatuse õpetajana. Praegu töötab Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia insituudis ning kõik tema tegevused on seotud sellega, et koolis toimuvad kehalise kasvatuse/liikumisõpetuse tunnid oleksid õpilaste jaoks motiveerivad. Praegu on Maret seotud Liikuma Kutsuva kooli võrgustikuga ja kehalise kasvatuse kaasajastamisega.

 

Koolitus toimub koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga

 

 

Koolituse detailid

Aeg:
sellel hooajal koolitust ei toimu
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Elizabeth Jõgi, Kristi Vaher, Maret Pihu
Hind:
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

08.45 - 9.00 kogunemine

9.00 - 12.00 praktiline töötuba I OSA

12.00 - 13.00 lõuna

13.00 – 15.30 praktiline töötuba II OSA ja päeva kokkuvõte