Ideid liikumisaktiivsuse toetamiseks lasteaia liikumisõpetajatele distantsõppe perioodil (lisagrupp)

Liikumisõpetajate koolitusel saavad osalejad üksteiselt professionaalset toetust, jagades parimaid praktikaid ning väljakutseid distantsõppe perioodil. Jutuks tulevad huvitavad ja kasulikud digikeskkonnad ja praktikad laste liikumisaktiivsuse toetamisel (sh GPS-kunst), võimalused lastevanemate kaasamiseks ja neile tagasiside andmiseks.

 

Koolitajad:

Kaire Kollom, MA, MSc - olen alushariduse pedagoog, olen töötanud lasteaiaõpetajana ning lasteaia õppealajuhatajana. Hetkel töötan Tallinna Ülikoolis haridusteaduste instituudis haridustehnoloogia lektorina ning õpetan erinevaid haridustehnoloogia valdkonnaga seotud teemasid tasemeõppes ja täiendkoolituses. Õpetamisel pean oluliseks õppijate kaasatust ja aktiivsust õppeprotsessis ning õppeprotsessi eesmärgistatust. Usun, et teooria ja praktika tasakaal ja seotus on uute õppemeetodite rakendamisel edu võti.

Anna Sõõrd - olen Tabasalu lasteaia Tibutare liikumisõpetaja ja Huvikool Ring treener. Töökogemus õpetaja ja treenerina 34 aastat, omistatud meisterõpetaja kutse, tase 8. Täiskasvanute koolitamise kogemus 9 aastat. Kogumiku „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused“ koostaja ja konsultant; koolituste „Õpetajalt õpetajale“ ja liikumisõpetajate suvekooli LIISU ja sügiskooli LIISÜ korraldaja.

Pille Juus - olen Tallinna 32. Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja, kogumiku „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused“ koostaja ja konsultant; koolituste „Õpetajalt Õpetajale“ ja liikumisõpetajate suvekooli LIISU ja sügiskooli LIISÜ korraldaja.

Meelis Mäekalle - aktiivne liikumine on võimalik ka läbi arvutiekraani, milles püüan olla lastele igati abiks. Meelis on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna (1993). Kreeka-rooma maadluse treener Kristjan Palusalu spordikoolis. Treeneri kutsetase VI. Kehalise kasvatuse õpetaja EBS Gümnaasiumis. Liikumis- ja terviseõpetaja Nõlvaku lasteaias.

Karl Sults - liikumisõpetajana töötan 7-ndat aastat Laululinnu lasteaias. Kokku tööstaaži õpetajana 11 aastat. Üks aasta kehalise õpetajana koolis ja ülejäänud lasteaias. Tabav lause - kui onu Karl ütleb lastele “hüppa”, siis lapsed ei küsi “miks?” vaid “kui kõrgele?”

Sigrid Tilk - olen entusiastlik sporti ja lapsi armastav õpetaja ning hetkel töötan liikumisõpetuse õpetajana Muraste Koolis (Harjumaal, Harku vallas). Olen motiveeritud enesearengule haridusvaldkonnas ning soovin igale poisile ja tüdrukule pakkuda oma tundides liikumisrõõmu, et sütitada neis spordipisik. Seepärast proovingi luua erinevaid põnevaid õppeülesandeid ja korraldan toredaid liikumisüritusi koolis, väärtustades ka igapäevase liikumisharjumuse väljakujunemist.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • on jaganud üksteisega distantsõppe perioodil toimunud häid praktikaid;
  • on teadlik kuidas, mil määral ja millest lähtuvalt valida digivahendeid ning -keskkondi liikumisõpetuse õppe toetamiseks
  • oskab kasutada digilahendusi põnevate õpitulemuste ja toetavate liikumisülesannete loomisel;
  • on saanud professionaalset toetust parimatest praktikatest, et kasutada teadlikult tehnoloogiat õppeprotsessis;
  • oskab kaasata tegevustesse lapsevanemaid ja anda neile tagasisidet.

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus (Zoom). Osalemistingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 03.05,18.05 ja 27.05.2021 kell 13:00-15:00
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kaire Kollom, Anne Sõõrd, Pille Juus, Meelis Mäekalle, Sigrid Tilk, Karl Sults
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
kuni 30 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad 2. kohtumisel on vajalik omada GPS-toega nutiseadet ning olla valmis õue minemiseks
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Liikumisaktiivsuse toetamine, distantsõppe head praktikad. Tuginedes meie praegusele olukorrale tahan näidata oma videoklippides erinevaid variante, mil viisil panna lapsed liikuma ning kuidas lihtsate vahenditega kodustes oludes saab lustakalt oma õpetaja juhendamisel rõõmsalt kaasa liikuda. (Meelis Mäekalle)

Nutilahendused liikumistegevuses. Padlet, Actionbound, projektorid, 8x8 meet ning näiteid praktikast, mis on hästi toiminud (Karl Sults)

Huvitavad ja kasulikud digikeskkonnad toetamaks liikumisõpetajaid distantsõppe tingimustes. Põnevad spordivahendid lasteaias. Keskkondade tutvustamine ja nendega tutvumine. Spordivahendite tutvustus Tibutare lasteaia näitel. Arutelu töögruppides õppetöö korraldusest. Liikumispausid. (Anna Sõõrd, Pille Juus)

GPS-kunsti võimalused laste liikumisaktiivsuse toetamisel - kuidas teha GPS-kunsti ning lõimida seda erinevate õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega. Teeme ka praktilist GPS-kunsti. Mõtestame GPS-kunsti võimalusi. (Kaire Kollom)

Veebis kasutatavad liikumisülesanded - Just Dance, X-breik, Liikuma Kutsuva Kooli ideepank. (Sigrid Tilk)

Tutvustan iseloodud liikumisülesandeid (mida saab kohandada ka lasteaia laste jaoks ning mida saavad kasutada liikumisõpetuse kui ka rühmaõpetajad). (Sigrid Tilk)

Lihtsamad veebitööriistad ja -keskkonnad  - bingobaker (bingode loomise keskkond), MyAdvent (liikumisülesannete interaktiivne kalender), Wheel of Names (loosiratas), Snipping Tool (lõikeriist), Darebee (er. harjutuste plakatid). (Sigrid Tilk)

Näited ja materjalid erinevate spordiürituste organiseerimisest ja liikumiskalendri kogumikust  - "Heategevuslik km" (üritus annetuste kogumiseks), orienteerumine (lõimitud ülesannetega), liikumispauside kalendrid algklassiõpilastele või mudilastele. (Sigrid Tilk)