Liikuma kutsuvad õpitegevused eesti keele ja võõrkeeletundides

Avame teoreetilist tausta, kuidas liikumine toetab õppimist ning pakume ideid ja võimalusi ainetundide liikuvamaks muutmiseks.

 

Koolitaja Pille Eha on õppinud õpetajaks ning lõpetanud Tartu Ülikooli koolikorralduse magistrantuuri. On töötanud 17 aastat I ja II kooliastme klassiõpetajana Koeru Keskkoolis. Eelmisest õppeaastast täidab ka õppejuhi ülesandeid. Õppimine peab olema lapse jaoks huvitav ja vaheldusrikas.

Koolitaja Triinu Kalle on lõpetanud TÜ õigusteaduskonna ning TLÜ rekreatsioonikorralduse magistrantuuri. On 10 aastat töötanud Tervise Arengu Instituudis laste ja noorte liikumise ja toitumise valdkonnas ning värsked kogemused on tal MTÜ Miikaeli Ühenduse Eelkoolist. Teab, et liikuvam koolipäev muudab rõõmsamaks nii õpilased kui ka õpetajad.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • Teab, kui palju peaksid lapsed ja noored päevas liikuma ning millised on vähese liikumisaktiivsusega kaasnevad riskid
 • Teab, kuidas liikumine toetab laste ja noorte vaimset töövõimet ja õppimist
 • Planeerib teadlikult tundidesse liikumispause ja seob õppetegevust liikumisega

 

Sihtrühm:

Eesti keele ja võõrkeelte õpetajad

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
NB! Esimene kohtumine toimub 19.10.2021 kell 10.00 - 16.00, teine kohtumine - grupiga kokkuleppel (selgumisel)
Maht:
16 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Pille Eha ja Triinu Kalle
Hind:
Tasuta (Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad). Registreeruda saab ka läbi Linna töötaja portaali
Grupi suurus:
24 inimest
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub.
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

1.päev

 • Liikumise positiivne mõju õppimisele ning õpilase vaimsele ja füüsilisele tervisele
 • Õpilaste liikumisaktiivsuse hetkeolukord Eestis
 • Liikumispausid ainetundidesse
 • Liikumistegevused eesti keele ja võõrkeelte tundides
 • Käepäraste vahendite kasutamine liikumistegevustes

 

2. päev

 • Ideede ja kogemuste jagamine
 • Liikumistegevuste positiivne mõju tuge vajavatele õpilastele  ja erisustega toimetulek
 • Liikumispausid ja liikumistegevused ainetunnis
 • Reflektsioon