Liikuma kutsuvad õpitegevused 1. kooliastmes

Pakume mõtteid ja võtteid, mis ergutavad lapsi klassitunnis liikuma. Lisaks jagame enda kogemusi, kuidas selliselt tööd korraldada ning võimalikke takistusi ületada.

 

Koolitaja Kaie Kubri on lõpetanud TÜ klassiõpetaja erialal ja töötanud klassiõpetajana erinevates Tartu koolides. Kaie on välja andnud erinevaid õppematerjale eelkoolile ja 1. kooliastmele ning jaganud oma kogemusi LKK koolitajana ja õppekirjanduse autorina. Oma töös lähtub Joh. Käisi üldõpetuse põhimõtetest, kasutab õpitegevustes õues- ja mujalõpet, loovülesandeid ning mängulisi meetodeid. Hetkel töötab klassiõpetajana TäheTERAs. Teab, et koostöö, loovus ja leidlikkus on võti, mis muudab õppimise ning õpetamise põnevaks avastusretkeks.

Koolitaja Anu Uusmaa on lõpetanud TÜ klassiõpetaja eriala ja praktiseerinud erinevates Eesti koolides 20 aastat nii klassi- kui keeleõpetajana. Samuti LKK ja KiVA meeskondade eestvedajana ja koolitajana. Praegu töötab klassiõpetajana LõunaTERA kogupäevakoolis, kus laste liikumist toetab keskkond ja õppimisviisid. Anut innustab meeskonnatöö. Teab, et kui usume sellesse, mida ette võtame, on muutused võimalikud.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • Teab, kui palju peaksid lapsed ja noored päevas liikuma ning millised on vähese liikumisaktiivsusega kaasnevad riskid
 • Teab, kuidas liikumine toetab laste ja noorte vaimset töövõimet ja õppimist
 • Oskab teadlikult planeerida tundidesse õppesisuga seotud liikumistegevusi
 • Kasutab ainetundides liikumistegevusteks erinevaid vahendeid

 

Sihtrühm:

Klassiõpetajad

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
NB! Esimene kohtumine toimub 20.10.2021 kell 10.00 - 16.00, teine kohtumine - grupiga kokkuleppel (selgumisel)
Maht:
16 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kaie Kubri, Anu Uusmaa
Hind:
Tasuta (Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad). Registreeruda saab ka läbi Linna töötaja portaali
Grupi suurus:
24 inimest
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub.
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

1. päev

 • Laste liikumisaktiivsuse hetkeolukord Eestis ja sellest tulenevad probleemid
 • Liikumise positiivne mõju õppimisele ja õpilase füüsilisele bning vaimsele tervisele
 • Erinevate õppeainete lõimimine liikumistegevustega
 • Lihtsate ja käepäraste vahendite erinevad praktilised kasutusvõimalused klassitunnis

2. päev

 • Õppimine läbi liikumise ja mängu
 • Praktilised tegevused ja mängud emakeeles, matemaatikas, loodusõpetuses, loovainetes
 • Ideede ja kogemuste vahetamine