Lasteaiajuhtidele: Hooliva, võistlusvaba ning õmblusteta õpiruumi loomine läbi lahke koostöökultuuri

Koolitusel arutleme: kuidas jääda lahkeks ja terveks lapse või lasteaia meeskonnaliikme arengupotentsiaali ning väärtuse kasvatamisel ja veel,  kuidas vältida nii kergesti tekkivate hinnangute andmist ning sildistamist?

Vastutuse võtmine lapse arengu toetamiseks seab pere/meeskonna/õpetaja tihti olukorda, kus nende töö osaks saab vastandumine tekkinud olukorra lahendamisel. Dialoogi ja lahendi leidmisel võime tihti jääda üksi ilma meeskonna/organisatsiooni või juhtide toetuseta.  Seetõttu on tänases haridusruumis valdav, et sellised olulised siirad vestlused jäävad pidamata või lükatakse viimase võimaluseni edasi, kuni ise ollakse läbi põlenud või perede/ühiskonna ootus-surve on juba esile kutsunud välise sekkumise, halvimal juhul on jõudnud juhtumid meediasse ja kõige selle varju jääb aga tihtipeale just laps ja kaotatud on aeg  tema arengu toetamiseks.

Kuna teame, et üksi ei saavutata suuri tegusid, siis aina enam märkame, et vajame koostöist meeskonda ja kõikide praktikaid,  julgust ning  teadmisi parima võimaliku lapsest lähtuva õpipäeva disaini rakendamiseks.

Kellel lasub vastutus, kui komplekteerime õpperühmi, kus osaleb samal ajal 24 last?

Kuidas leida lahendeid ja tekitada ruumi õpetaja/meeskonna päevas, et tal oleks võimalik olulist märgata ja vajadusel sekkuda-suunata?

Kuidas hoida, juhtida lahket dialoogi pere/lapse/meeskonna vahel  jõustavalt, et suudaksime näha tervikut ja oskaksime vajadusel luua tugivõrgustikku?

Kuidas juhtida last abistavaid protsesse teel lasteaiast kooli ja sealt edasi lõimitult, koostöiselt ja last toetavalt?

Kuidas ühises haridusruumis toimetades jääda üksteise vastu lahkeks ja hoolivaks?

 

Eesmärk

Kujundada arusaam teadliku juhtimise lahke koostöökultuuri mõjust organisatsioonile ja õppija päeva õnnestumisele.

 

Sihtgrupp

Tallinna üldhariduslasteadade õpetajad, õppejuhid ja direktorid.

Koolituse sisu ja õpiväljundid leiate lehekülje lõpust. 


 

 

Koolitaja Grüüne Ott on Tallinna Endla Lasteaia direktor ning oma kolmeaastasel haridusjuhi teekonnal pälvinud tunnustusi nagu Tallinna Haridusameti Haridusuuendus 2018, Tallinna Haridusameti Tervisetegu 2019 “Laste maailma kohviku loomine”, Tallinna Haridusameti Parim Personaliprojekt 2018, PARE Parim Personaliprojekt 2019 “Multikultuurne õppiv kogukond”, TLÜ Eetikakeskuse - Väärtust edendav lasteaed 2019.

Grüüne Ott on lõpetanud Tallinna Ülikooli Rakvere Kolleži kasvatusteaduskonna alushariduse pedagoogi erialal aastal 2009. Täna täiendab ta end Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi magirstiõppe eripedagoogi-nõustaja erialal. Tema ettevõtmisi on märgatud ja  tunnustatud tiitlitega: Tallinna Haridusameti Tallinna aasta õpetaja 2016, Tallinna Haridusameti Aasta tegus juht 2019 , Tallinna Haridusameti Tallinna Aasta haridusjuht 2019, Tallinna Kesklinna Aasta inimene 2019.

"Olen olnud tegev alushariduses erinevates rollides aastast 2002. Mul on õnnestunud töötada erinevatel tasanditel erinevate juhtidega, see on aidanud mul leida enda teekonda “kaasava juhtimiseni”. Jätkuvalt küsin endalt, mida ma olen täna ära teinud lapse päeva õnnestumiseks? Arvan, et seni kuni haridusruumis tegutsevatel inimestel on sellele küsimusele vastus olemas, suudetakse koos luua hoolivat koostöö-kultuuri ja võistlus-vaba “õmblusteta õpiruumi”,  kus toimib kahetasandiline sekkumine ja kus vastutust ei anta ära, vaid tegutsetakse enda personaalsetest tugevustest ja eripärast lähtuvalt. Lasteaiajuhi töös lähtun sellest, et olen ema, tütar, kolleeg, sõber, õppija innustaja, märkaja ja jõustaja."

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
KOOLITUS ON EDASI LÜKATUD. 24.03.2020 kl. 13.00-17.00 (sh 30 min lõunapaus päevasupiga restoranis TURG).
Maht:
1x4h.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 

Koolituse sisu

  • Juhtimise väljakutsed. Juht kui koostöise kultuuri looja. Juhi oskused ja tegevused koostöise kultuuri loomisel. Jagatud juhtimine. Visiooni loomine ja arengueesmärkide seadmine juhi töös. Muutuse kavandamine.
  • Tulemusliku meeskonna loomine ja juhtimine. Võimendajad ja kahandajad, kaasav juhtimine. Toimetulek keeruliste olukordadega ja probleemi lahendamine. Vastupanu ületamine. Tagasiside andmine. Koostöökultuuri arendamine ja koosloome
  • Enesehoid ja heaolu organisatsioonis. Väärtustav lähenemine ja paindliku koostöökultuuri disain lapse päeva õnnestumiseks.
  • Juhi/õpetaja/lapse/pere koostöö-motivatsioon ja selle toetamine.

 

Õpiväljundid

  • Kohtumistel on põhirõhk aktiivsel kaasatusel, kogemuse jagamisel, looval lähenemisel ja toetaval tagasisidel.
  • Koolituse käigus mõtleb ja plaanib iga osaleja oma tegevusi õpilaste/meeskonna kaaslaste võimete arengu toetamisel.
  • Koolitusel osalenu oskab seostada teadliku juhtimise tähendust haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele.
  • Oskab suunata meeskonna initsiatiivi avaldumist ning anda arengut toetavat tagasisidet.
  • Oskab teadvustada ja analüüsida erinevaid situatsioone oma töös ning otsib teadlikult parimaid lahendusi on teadlik oma ressurssidest ning oskab neid tasakaalustatult kasutada.