Praktiline koolitus: Lasteaia kriisiplaan ülevaatamine tänastes oludes

Koolituse eesmärk on riskianalüüsist lähtudes vaadata üle ja vajadusel korrigeerida oma asutusele riskiplaan distantsõppe olukorraks (koosneb sisemistest ning väliskeskkonnast tingitud riskidest ja nende ristsõltuvusest tulenevalt ohtudest) ning planeerida nende võimalikud lahendused.
Koolituse sihtrühmaks on lasteaedade kriisimeeskonna liikmed, soovituslik on samast asutusest osaleda mitmel liikmel.

 

Koolitaja Mari Kolga on lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia eriala, läbinud Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppe kriisireguleerimise suunal. Omandanud tuleohutusspetsialisti 5. kutsetaseme koos lisakompetentsiga tuleohutuskoolituste ja -õppuste korraldamiseks ja läbiviimiseks. Mari töötab psühholoogilise nõustaja ja kriisinõustajana, ta on läbinud ka erakorralise psühhosotsiaalse kriisiabi kursuse Peterburi Riiklikus Ülikoolis. Mari on koolitusi läbi viinud viimased kaheksa aastat.

 

Õpiväljundite omandamisel on osalejad:

  • Viinud läbi riskianalüüsi, hinnanud ohte ja riske seoses distantsõppega
  • Kaardistanud distantsõppe korraldamiseks vajalikke ressursse ja tegevusi
  • Mõistnud, kuidas toimub kriisimeeskonna ülesannete jaotumine distantsõppel
  • Teavad, kuidas distantsõppel korraldada kommunikatsiooni lähtudes kriisireguleerimise neljast faasist

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
29.09.2020 kell 12:30-16:00
Maht:
Auditoorne maht 4 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Mari Kolga
Hind:
Tasuta
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate LASTEAEDADE töötajad, soovituslikult kriisimeeskonna liikmed
Grupi suurus:
Kuni 20 osalejat
Lisainformatsioon:
Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, toimub koolitus veebipõhiselt
Koolitusjuht:
Maria-Helena Naarits, (+372) 527 3422, maria@opetajatemaja.ee