Lasteaia juhile ja õpetajale: teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega lasteaias

Muutused haridumaastikul (MÕK, lapsest lähtuv kasvatus, kaasav haridus) on tõstnud esile muutuse vajadusi ja esitab pidevalt väljakutseid lasteaia tegevusele. Fookus on liikunud õpetajalt õppijale, kus iga lapse vajadustele vastava arengukeskkonna loomine ja lapse igakülgne arengu toetamine on võimalik vaid tõhusas koostöös lapsevanematega. Lapsevanemate  ootused haridusasutusele ja kasvatusele on kõrged ning seetõttu on õpetajate ja lapsevanemate efektiivne ning eesmärgipärane koostöö ülimalt tähtis. Õpetajal on siin kanda võtmeroll, mis eeldab teadlikkust ja strateegilist suhete juhtimist nii individuaalsel kui grupi tasandil.

 

Õpikoda juhendab koolitaja Ilona Sillak

 

"Oma igapäevases töös koolitaja ja superviisorina olen täheldanud, et lasteaiaõpetajad peavad suhtlemist ja koostööd lapsevanematega oluliseks, kuid vägagi keeruliseks valdkonnaks, kus nad vajavad professionaalset tuge. Siin on juhil oluline roll õpetajate toetamisel. Meeskonnatööna lapsevanematega koostööstrateegia loomine annab võimaluse koostöiseks õppimiseks, koostöökultuuri kujunemiseks ja lapsevanematega koostöö tõhustamiseks ning jõustamiseks."

 

Koolitusel osalemine võimaldab:

 • Mõtestada lapsevanematega koostöö strateegilist juhtimist nii organisatsiooni kui õpetaja tasandil
 • Tõsta teadlikkust lapsevanematega koostöö ja suhete juhtimise valdkonnas
 • Saada tuge ja õppida vastastikusest kogemuste vahetamisest
 • Teadvustada enda rolli lapsevavanematega koostöö valdkonnas
 • Kogeda enese- ja suhete jõustamise tehnikaid

 

Sihtgrupp: et koolituse mõju organisatsiooni tasandil lapsevanematega koostöö valdkonna arendamisel oleks võimalikult tõhus, on koolitusel oodatud osalema ühest lasteaiast nii juht/juhid kui õpetaja/õpetajad,

 

NB! Osalemiseks esitada lasteaial hiljemalt 17. detsembriks lühike kokkuvõte oma ühest eduloost või heast praktikast (tegevus, juhtum, koostööpõhimõte vms), mis on hästi toetanud lasteaia ja lapsevanemate vahelist koostööd. Ülesande põhjal valitakse lasteaiad, kes saavad koolitusel osaleda.

Eduloo kokkuvõte esita siin.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
12.01, 02.02, 25.02.2020 kl 10.00-15.30
Maht:
24 ak tundi, millest 6 ak tundi on iseseisev töö
KOOLITAJA:
Ilona Sillak
Hind:
Õpikojas saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste haridustöötajad. Registreeruda saab pärast väljavalituks osutumist.
Grupi suurus:
Kuni 20 osalejat
Lisainformatsioon:
Lõunapaus on osalejate omakulul
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

I kohtumine: Lapsevanematega koostöö strateegiline juhtimine

 • Muutused ja vajadused lapsevanemtaega koostöö valdkonnas tänases haridustegelikkuses
 • Koostöös õppimine läbi lapsevanematega koostööstrateegia loomise meeskonnatööna
 • Lapsevanematega koostöö strateegiline juhtimine muutuva õpikäsituse kontekstis
 • Juhi ja õpetaja rollid, ülesanded ja vastutus lapsevanematega koostöö valdkonnas
 • Lapsevanematega koostöö strateegiline juhtimine
 • Teadlik suhete juhimine kui koostöö alus (individuaalne, grupi tasand)

II kohtumine: Õpetaja kui juht ja eestvedaja lapsevanematega koostöös

 • Õpetaja kui juht ja eestvedaja oma „osakonnas” (rühmas)
 • Koostööstrateegia loomine koostöös rühmameeskonnaga
 • Lapse arengut toetava koostöökultuuri loomine rühmas
 • Õpetaja kui suhete juht koostöös lapsevanematega: suhete loomine, hoidmine ja tervendamine
 • Rühma lapsevanemate kui grupi loomine ja juhtimine

III kohtumine: Jõustav koostöö ja enese jõustamine

 • Koostööd toetavad väärtused ja hoiakud suhtlemisel lapsevanematega
 • Enese häälestamine ja jõustamine koost
 • Jõustavad suhted ja suhtlemine
 • Toimetulek keerulistes suhtlus- ja koostöösituatsioonides
 • Lasteaia meeskond kui „jõujaam” ja õpikogukond

Iseseisev töö ja praktiline väljund: lapsevanematega kooströö analüüsimine ja strateegiline kavandamine juhtumipõhiselt või lähtuvalt arendamist vajavast valdkonnast.