Lasteaedade tervisemeeskondade inspiratsioonipäev 2023

Inspiratsioonipäeva eesmärk on toetada lasteaedade tervisemeeskondade võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Kohtumisel toimub neli töötuba, mille eestvedajateks on Tallinna kolme lasteaia tervisemeeskondade liikmed, neljandaks töötoaks on naerukoolitus. Iga osaleja saab endale valida 2 töötuba, millest osa võtta. Lisaks töötubadele toimuvad ühised liikumispausid, võimlemised, joogaminutid jms tervistavad-turgutavad tegevused.

Inspiratsioonipäevi viivad läbi Tallinna Rännaku Lasteaia, Tallinna Kullatera Lasteaia ja Lasteaia "Ojake" tervisemeeskondade liikmed/ eestvedajad.

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • on saanud professionaalset toetust parimatest praktikatest;
  • on jaganud teiste osalejatega häid praktikaid;
  • on analüüsinud ning reflekteerinud praktikaid ning kujundanud nende põhjal uusi ideid laste arengu toetamiseks.

Sihtgrupp:

Lasteaedade tervisemeeskondade liikmed

 

Õppemeetodid:

Inspiratsioonipäev toimub maailmakohvikute formaadis. Inspiratsioonipäeva igal töötoal on oma fookus: näiteks tervisliku toitumise propageerimine, keskkonnaharidus lasteaias ja lõbusad liikumistegevused. Jagatakse ning analüüsitakse fookusest lähtuvalt praktikaid.

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:
REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna eralasteaia õpetajana 
REGISTREERU

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
11.05.2023 kell 10.00-15.00
Maht:
6 ak/t
KOOLITAJA:
Tallinna Rännaku Lasteaia, Tallinna Kullatera Lasteaia ja Lasteaia "Ojake" tervisemeeskondade liikmed/ eestvedajad; Epp Priimägi
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta
Grupi suurus:
60
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Töötuba nr 1: Toit kui tervise ja hariduse osa Tallinna Rännaku Lasteaias

Miks ja kuidas saab laps kokanduse tegevuse käigus õppida ja kogeda. Lapsekeskse õpikeskkonna loomine ja selle kogemine praktilise töötoa näitel. Käed külge – valmistame ka ise midagi maitsvat ja tervislikku.

Juhendajad:

Kristin Pae – Tallinna Rännaku Lasteaia õpetaja (6a) ja Tallinna aasta noor õpetaja 2022. Omab Tallinna Ülikooli haridusteaduste magistri kraadi.
Jelena Dinovski – Tallinna Rännaku Lasteaia õpetaja (6a) ja Tallinna aasta noor õpetaja 2022. Omab Tallinna Ülikooli haridusteaduste bakalaureuse kraadi. Hetkel omandab teadmisi Rahvatervise Akadeemias Toitumisnõustaja õppes.

 

Töötuba nr 2: Loodusmatkad koos peredega läbi nelja aastaaja (Tallinna Kullatera Lasteaed)

Arutleme, milline on hästi planeeritud ja läbimõeldud perematk, vaatame näited Kullatera lasteaia matkadest. Grupitööna ideaalse matka planeerimine vastavalt aastaajale.

Juhendajad:

Jana Süving - Kullatera lasteaia õppealajuhataja Jana on lõpetanud Tallinna Ülikooli Alushariduse pedagoogi magistri eriala. Koolitajana on läbi viinud robootika koolitusi haridustöötajatele ja lastele.
Merili Grauberg - Merili on lõpetanud Tartu Ülikooli Alushariduse pedagoogi bakalaureuse eriala. Peale ülikooli lõpetamist asus Merili tööle Kullatera lasteaias õpetajana, kus lisaks oma igapäeva tööle aitab välisgruppide vastuvõtmisel.

 

Töötuba nr 3: Loodustegevused ja praktikad Lasteaias Ojake

Idandamise alused ja praktika. Teeme ise erinevatest maitsetaimedest tervislikku teed ja lõpetame töötoa teerituaaliga.

Juhendajad:

Juhiabi Agnessa Jakobson, kes on kolm aastat töötanud rühmaõpetajana. Paneb palju rõhku laste keskkonnakasvatusele, tagamaade selgitamisele ja teadlikkusele. Joogatreenerina kasutab maandamise võtteid ja harjutusi oma töös lastega.

Liikumisõpetaja Irina Melnikova. Töötab lasteaias 11 aastat. Ta on liikumisõpetaja, kes omab muuhulgas muusikalist haridust. Irina korraldab ka muusikategevusi. Viib läbi logorütmikat erivajadustele lastele. Ta on toeks keskkonnateemalistel üritustel. Näiteks, selle aasta jooksul toimub tema eestvedamisel iganädalane rühmade väljakäik prügikoinerite juurde.

Õppealajuhataja Svetlana Agerova. Omab lasteasutustes 22 aastat kogemust, töötab juhina 11 aastat. On ürituste koordineerija ja planeerija.

 

Töötuba nr 4: Naerukoolitus

Naerukoolitus on mänguline ja kaasav, see aitab suurendada julgust esineda ja olla loov ning katsetada oma häälega, leida meeskonnas omavahel ühisosasid. Teadlike naeruharjutuste abil alaneb stressitase ja inimene muutub avatumaks, positiivsemaks.

Juhendaja:

Epp Priimägi - tema rollide ühine nimetaja on positiivsus ja rõõm ning seda saab ta ka ümbritsevatele inimestele õpetada ja näidata. Naerukoolitusel õpetab Epp füüsiliste naeruharjutuste abil, kuidas lubada vabaks oma sisemine laps ja tuua oma ellu rohkem sära.