Koolituspäev tehnoloogiaõpetuse õpetajatele “Roheenergia, inseneeria ja tuulegeneraatorid”

Eesmärgid:

Anda õpetajatele ülevaade energeetikavaldkonnast ning rohepöördega seotud teemadest ning läbi praktilise tegevuse tuulikuid ehitades õpetada elektrotehnika aluseid.

 

Õpiväljundid:

  • Õpetajad omandavad teadmised elektrienergia tootmisest, energiaturvalisusest ning rohepöördest ning sellega kaasnevatest probleemidest.
  • Õpetajad oskavad mõõta tuule kiirust ning konstrueerida vastavalt mõõtmistulemustele võimalikult suure kasuteguriga tuulikulabad ning ehitada etteantud materjalidest end tuule suuna suhtes optimaalse nurga alla isekeerava konstruktsiooni.
  • Õpetajad tunnevad elektromagnetismi rakendusi tehnikas ning mõistavad alalisvoolu mootori ja – generaatori ehitust.
  • Õpetajad oskavad koostada lihtsat vooluahelat ning teostada erinevaid elektrilisi ühendusviise (jootmine, juhtmete ühendamine klemmliistu alla).
  • Õpetajad oskavad testriga (multimeetriga) mõõta alalispinget.

 

 

Koolitaja:

Tiit Kobbrusepp

 

Sihtrühm:

Tallinna koolide tehnoloogiaõpetuse õpetajad

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna 21. Kool (Raua 6, Tallinn)
Aeg:
23. november, kell 16:00 - 19:40
Maht:
5 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Tiit Kobbrusepp
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
15
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:             Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,             tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused)       Võrgustiku juht: Mart Soobik mart@tehnoloogia.ee (sisulised küsimused)