Liikumisõpetuse mitmekesisus. Kooliklass meeskonnaks: koostöö ja sotsiaalsete oskuste arendamine liikumisõpetuses

Koolituse peamises fookuses on noorte koostöö ja sotsiaalsete oskuste arendamine läbi erinevate liikumakutsuvate meetodite. Koolitusel keskendume teemadele ja meetoditele, mis toetavad meeskonnatööd klassis, aitavad kaasa paremale õpikliimale ja enesetundele. Liikumisõpetuses on väga oluline lõimida õppesse eluks vajalike pädevuste kujundamist ja erinevate tegevuste kaudu saab hästi toetada noorte sotsiaalseid oskuseid ja koostööd.

 

Sihtrühm: 

noorte valdkonna tegijad, kes tunnetavad liikumise olulisust õppeprotsessis, kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse õpetajad - lasteaed, üldhariduskool, kutsekool, treenerid

 

Koolituse tulemusel õppija:

  • mõistab grupiprotsesside ja nende juhtimise olulisust kooli kontekstis;
  • oskab valida enda sihtrühma vajadusest lähtuvalt meeskonna tööd toetavaid õppemeetoteid;
  • teab allikaid, kust otsida erinevaid liikumakutsuvaid meeskonnatööd tõhustavaid meetodeid;
  • mõistab seikluskasvatuse põhimõtteid ja teadvustab liikumakutsuvate meetodite rolli kooli kontekstis;
  • mõistab liikumisõpetuse võimalusi koostöö soodustamiseks.

 

Koolituse ülesehitus:

  1. Meeskonnatöö meetodid kooliklassis. Leiame vastused küsimustele: kuidas integreerida õppetöösse meeskonnatööd tõhustavaid tegevusi? Kuidas läbi viia refleksiooni ja kuidas innustada noori rohkem liikuma? Kuidas valida õpimeetodeid, kust neid otsida ja ise kujundada?
  2. Grupiprotsessid ja nende suunamine. Leiame vastused küsimustele: Kuidas on võimalik juhtida grupiprotsesse, kaasata kõiki meeskonna liikmeid ja toetada indiviidi arengut grupis? Koostöö soodustamine liikumisõpetuse tunnis.
  3. Seikluskasvatuse põhimõtted. Arutleme seikluskasvatuse põhimõtete ja lähenemisviiside üle. Teadvustame vaimse ja füüsilise turvalisuse olulisust.
  4. Liikumakutsuvate meetodite roll kooli kontekstis. Arutleme liikumispauside, aktiivse ainetunni ja aktiivse vahetunni  mõju üle õppijatele.  Poovime läbi erinevad meetodid, lähenemised, mis ülalmainitud eesmärke aitavad saavutada.

 

Koolitus toimub koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga

 

 

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Saksa Gümnaasium, Sütiste tee 20
Aeg:
15.06.2022 kl 09.00-16.00
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Margus-Tarmo Pihlakas
Hind:
Koolitus on Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta, haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna kehtib -30% soodushind 67,20 eurot
Grupi suurus:
kuni 30 osalejat
Lisainformatsioon:
Margus on pikaaegse kogemusega juhtimistreener ja meeskonna koolitaja, kes meisterlikult seob enda koolitustesse uusima akadeemilise teabe ja praktikutelt saadud kogemuse. Iseäranis huvitavaks teevad koolitusel toodud kogemuslood erinevatest rahvusvahelistest organisatsioonidest, kes kasutavad seikluskasvatust enda õppetegevustes. Margus on õppinud Kaitseväe Akadeemias, Helsingi Ülikoolis ja omab magistrikraadi Sotsiaalteadustes.
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Päevakava:

08.45 - 9.00 kogunemine

9.00 - 12.00 praktiline töötuba I OSA

12.00 - 13.00 lõuna

13.00 – 16.00 praktiline töötuba II OSA ja päeva kokkuvõte