Konteineraianduse põhitõed ja rakendamine õuesõppes

Koolitusel osalejad saavad ülevaate konteineraianduse põhialustest ning õuesõppes rakendamise võimalustest. Kursusel käsitletakse, kuidas konteineraias taimede kasvatamise iseärasused lõimida kooli või lasteaia tundides käsitletavate teemadega.

 

Sihtrühm: 

Kõik haridustöötajad

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

 • mõistab aiataimede kasvatamise põhialuseid, taimede kasvatamise iseärasusi pottides, kastides vm anumates; kasvukoha valik, taimede kokkusobitamise põhimõtteid nii kujunduslikust kui ka omavahelise sobivuse põhimõtetest;
 • kirjeldab põhilisi konteineraeda sobivaid rohttaimi,
 • tutvub konteineraias kasutatavate muldade/kasvupinnaste/multšide kasutamise võimalustega
 • väärtustab keskkonnahoidliku ja looduslähedase viljelemise põhimõtteid
 • planeerib külvikorda ja mõistab viljavaheluse kasutamise põhimõtteid konteineraias
 • loob konteineraia koos sobiva taimekompositsiooniga

 

Õppemeetodid:

Loeng, rühmatöö, praktiline töö

 

Koolitajad:

Heli Molok Tallinna Kopli Ametikooli aianduse ja kinnisvarahoolduse eriala kutseõpetaja, pedagoog-metoodik, põllumajandusteaduse magister aianduse erialal MSc

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli/eralasteaia õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Kopli Ametikool (Kopli 98) aianduse õppeklassis ja kooli õuealal
Aeg:
15.11.2022, 21.03.2023, 18.04.2023, 23.05.2023, 13.06.2023 kell 16.30-19.30
Maht:
20 ak/t
KOOLITAJA:
Heli Molok, Hannes Maripuu, Dmitri Pšenitšnõi
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta. Tavahind 240€, haridustöötajatale üle Eesti 168€
Grupi suurus:
20 osalejat
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. Konteineraia kavandamise põhimõtted. Kompostistiooniõpetuse alused konteineraia kavandamisel. Värvus- ja kompositsiooniõpetuse alused. Kavandi koostamine 4 ak/t
 2. Kasvualused ja multšid konteineraias. Kasvupinnased ja –mullad konteineraianduses, mullalõimis, pH määramine ja muldade parandamise võimalused, multšide omadused ja kasutamine konteineraias 4 ak/t
 3. Taimekompositsiooni loomine konteineraeda. Taimed konteineraias: ilu- ja tarbetaimed (lilled, maitse- ja ravimatimed, köögiviljad) konteineraias, konteinertaimede kasvatamise iseärasused 4 ak/t
 4. Taimekahjustajate profülaktika konteineraias. Külvikord ja viljavaheldus konteineraias. Külviplaani koostamine. 4 ak/t
 5. Praktiline õpe konteineraia istikute valik, ja praktiline konteineraia rajamine koos niisutussüsteemi paigaldamisega 4 ak/t