Kogemuste Kool koolidele: lõimitud aine- ja keeleõppe korraldus ja väärtuskasvatus

Tartu Annelinna Gümnaasiumi keelekümbluse ja lõimitud aine- ja keeleõppe kogemuse tutvustamine: loeng, tunnivaatlus ja arutelu, mis annab osalejatele mõtteainet eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste õppetöö korraldamiseks.

 

Õpiväljundid:

  • õppepäeval osalennud õpetajad ja koolijuhid on tutvunud teises keeles õpetamise ja õppimise põhimõtetega.
  • osalejad on vaadelnud ja analüüsinud 2 koolitundi ning leidnud mõned ideed, kuidas nähtu ja kogetu põhjal edendada oma tööpraktikat.

 

Kava:

Buss väljub Solarise juurest kell 07:00

Õppepäevast osavõtjad on oodatud kooli kl 9.30 – 10. Tervituskohv

Kl 10 Õppepäeva sissejuhatav loeng ja kooli tutvustus

Kl 11 ja kl 12 Lahtiste tundide külastamine ja vestlused õpetajatega

Kl 13 Lõuna

Kl 13.30 -15 Tundide analüüs ja arutelu teises keeles õpetamise ja väärtuskasvatuse teemal

Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond: Hiie Asser, Jelena Bitova, Julia Trubatšova,TAGi õpetajad, kes annavad lahtisi tunde.

Kõik koolitajad on pikaajalise kooliarenduse ja keelekümblusõppe kogemusega õpetajad.

 

Sihtgrupp:

Õpetajad, koolijuhid

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tartu Annelinna Gümnaasium
Aeg:
22.september, kell 07:00 - 18:00
Maht:
5 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond: Hiie Asser, Jelena Bitova, Julia Trubatšova, TAGi õpetajad
Hind:
Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste õpetajatele tasuta. Õpetajatele väljastpoolt Tallinna 100 eurot.
Grupi suurus:
40
Koolitusjuht:
Maris Uusküla, (+372) 5434 0882 maris@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  • Mitmekeelse kooli arenduse põhimõtted Tartu Annelinna Gümnaasiumi näitel.
  • Teises keeles õpetamise metoodika ja ainete ning keeleõppe lõimimine, sh tunnivaatlused ja analüüs).
  • Väärtuskasvatus mitmekeelses koolis, sh rändetaustaga õpilaste lõimimimine, õppekava toetavad klassivälised tegevused.