Kodu, lasteaia ja kooli koostööst lapse arengu toetamisel

Koolitusel käsitleme teemasid, mis on seotud inforuumiga lapse ümber, seda ka lasteaiast kooli suundumisel.

Otsime vastuseid küsimustele, miks peaks õpilasest/ lasteaia lapsest rääkima ja miks see alati välja ei tule, millised koostöötõkked teevad selle keeruliseks ja kuidas neid ületada?

Koolitusele ootame lasteaiaõpetajaid ja sealseid õppejuhte, üldhariduskoolide klassijuhatajaid ja õppejuhte. 

 


 

Koolitaja Kärt Käesel on kutsetunnistusega koolipsühholoog, lisaks psühholoogia haridusele on ta magistrikraadi omandanud pedagoogilise nõustamise erialal, teemaks õpetajate stress ja läbipõlemise ennetamine. On osalenud paljudel täiendkoolitustel, mahukamad neist on seotud traumatööga.

Alates 2001. aastast töötab Kärt Pelgulinna Gümnaasiumis koolipsühholoogi ametikohal, lisaks tegutseb alates 2004. aastast  oma eriala õpetajana, aastast 2010 kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijana. Kärt juhtis Tallinnas ka vastava ainesektsiooni tööd. Tallinna Õppenõustamiskeskuses  töötab Kärt psühholoog-nõustajana alates 2009. aastast ning on olnud ka nõustamiskomisjoni liige. Kärt on oma kooli gümnaasiumi õpilastele mentor ja noortele koolipsühholoogidele praktika ja kutseaasta juhendaja.

Koolitajana töötab Kärt alates 2006. aastast tehes koostööd Tervise Arengu Instituudi, Tallinna Perekeskuse, Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolituskeskusega, erinevate erialaliitude ja paljude lasteaedade ning koolidega üle Eesti. Igapäevatöös ja koolitusi läbi viies  lähtub Kärt sellest, et õpilase/lapse  toetamine on süsteemne töö ja nõuab professionaalset lähenemist.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
24.03.2020 kl. 13.00-17.00.
Maht:
1x4h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  • Milline võiks olla efektiivne suhtlemine ja käitumine probleemide ennetamisel ja sekkumisel?
  • Milline võiks olla kirjalik suhtlus lapsevanemaga – milliseid kanaleid on tark kasutada ja kuidas kokkuleppeid dokumenteerida?
  • Räägime rasketest kõnelustest ja sellest, kuidas leida nõu ja abi peredega suhtlemisel.