Klassijuhatajatele: MÕK üldpädevuste arendamine mängude kaudu I-VI

Haridus- ja Teadusministeeriumid üle maailma püüavad kohandada oma haridussüsteeme tänapäeva ühiskonna ning XXI sajandi vajadustele.

Küsimus on selles, millised õppemeetodid võimaldaksid anda XXI sajandi pädevusi edasi nii, et need leiaksid väljenduse õpilaste eludes? Usume, et neid oskusi saab kõige tõhusamini arendada mängu kaudu.

Koolituse eesmärgid:

- Toetada klassijuhatajaid MÕKi põhimõtete rakendamisel oma töös (avatus, õpilaste sisemine motivatsioon, koostöö, partnerlus, aktiivõppemeetodite rakendamine jne).

- Tuua praktiliste tegevuste käigus välja mängu kui töömeetodi eelised ning õpetada klassijuhatajaid rakendama mängu oma praktilises töös.

 

Sihtgrupp:
Klassijuhatajad (5-12 klassid).

 

 


 

Koolitaja Aleksei Razin on Mitteformaalse Koolituskeskuse GAME club loovjuht ja mängude arhitekt. Tal on magistrikraad hariduse juhtimise erialal ning tema kursused on mitmeid aastaid saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi preemiaid.

"Mäng on inimestevahelise suhtlemise kõige loomulikum vorm. Just mängides areneb isiksus vabalt, hoogsalt ja harmooniliselt. Minu jaoks on mäng täpselt kavandatud süsteem, mis tekitab energiat ja aitab seda alles hoida. Saadud energiat võib kasutada mitmesugustel eesmärkidel: tõhusamaks õppetööks, kvaliteetseks puhkuseks või meeskonnavaimu tugevdamiseks."

www.smartgames.ee

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
6 korda Magistri saalis: 14.01 kl. 14.00-17.00; 28.01 kl 14.00-16.00; 11.02 kl. 14.00-16.00; 10.03 kl. 14.00-16.00 ja 24.03.2020 kl. 14.00-17.00.
Maht:
6 kohtumist kogumahuga 12h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 30 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 / 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

1. KOHTUMINE 14.01 kell 14.00-17.00

- Sissejuhatus teemasse
- Õpilaste üldpädevuste arendamine MÕKi olulise osana
- Õppemängu loomise teoreetilised põhimõtted
- Erinevate õppemängude tutvustus ja läbimängimine

Kodune ülesanne:
õpetliku mängu läbiviimine klassijuhataja tunnis

 

2. KOHTUMINE 28.01 kell 14.00-16.00
- Õppemängu juhtimise põhimõtted
- Mängime läbi mänge, mis arendavad üldpädevusi

Kodune ülesanne:
õpetliku mängu läbiviimine klassijuhataja tunnis

 

3. KOHTUMINE 11.02 kell 14.00-16.00
- Koduse ülesande tagasiside ja analüüs
- Õppemängu loomise põhimõtted „Mitteformaalse keskkonna loomine mängu olulise osana“
- Mängime läbi mänge, mis arendavad üldpädevusi

Kodune ülesanne:
õpetliku mängu läbiviimine klassijuhataja tunnis

 

4. KOHTUMINE 10.03 kell 14.00-16.00
- Koduse ülesande tagasiside ja analüüs
- Õppemängu loomise põhimõtted „Erinevad mängude liigid ja mängu üldine mudel"
- Mängime läbi mänge, mis arendavad üldpädevusi

Kodune ülesanne:
õpetliku mängu läbiviimine klassijuhataja tunnis

 

5. KOHTUMINE 24.03 kell 14.00-17.00.
- Koduse ülesande tagasiside ja analüüs
- Oma õppemängu loomine
- Mängime läbi mänge, mis arendavad üldpädevusi

Kodune ülesanne:
enda loodud õpetliku mängu läbiviimine klassijuhataja tunnis