Klassijuhatajate supervisioon

Ootame Sind, klassijuhataja, kes sa tahad kogeda, kaasa mõelda, ennast avastada ja teisi toetada grupisupervisioonide sarja ”VÄÄRTUSTELAEGAS”.

Grupisupervisioonides saab arutleda tööjuhtumite ja olukordade teemadel, leida tõhusaid toimimisviise, kogemusi jagada ja seeläbi õppida.

 

Teemaderingis on:

 • klassijuhataja rolliteadlikkuse arendamine;
 • mina ise ja minu väärtused;
 • erinevate lahenduste leidmine tööteemadele-olukordadele;
 • erinevate grupitöö meetodite ja „tööriistade“ praktiseerimine.

 

Grupisupervisioonide põhimõteteks on:

 • osalemine kõigis supervisiooni sarja gruppides;
 • koosõppimine;
 • koostöö ja üksteise toetamine;
 • käsitletavate juhtumite konfidentsiaalsus.

 

Kasu supervisioonis osalejale

 • oled reflekteerides endast teadlikumaks saanud;
 • jaganud oma õnnestumisi ja kogemusi;
 • saanud julgustust muutuste suunamiseks;
 • leidnud lisamotivatsiooni ja ehk ka inspiratsiooni.

 

Hele on akadeemiliselt õppinud matemaatikat, muusikat ja kultuuri, lisaks palju koolitusi arengust, psühholoogiast ja nõustamisest. Töötanud nii raamatupidaja kui raadiohäälena, põhiametilt siiski koolis huvijuhi ja muusikaõpetajana, omavalitsuses nii kultuurispetsialisti kui haridusnõunikuna. Hele omab 6. taseme karjäärinõustaja kutsetunnistust ja töötab hetkel nõustaja, superviisori ja coachina erinevatele sihtgruppidele.

Hele on elult ja inimestelt õppinud, et tuleb väärtustada positiivseid hetki, neist koosnev tee on õnnelikum ja tänu rõõmsale tegutsema hakkamisele on ka unistuste täitumine kättesaadavam. Ta on kindel, et nii individuaalne kui grupisupervisioon on parim toetaja aktiivsele ja kirglikult oma tööd armastavale inimesele, kes soovib pidevas muutusteprotsessis edukalt ja õnnelikult tegutseda.

 

Katrinil on erinevates rollides töötamise kogemused nii haridusvaldkonnas kui ärisektoris. Katrin väärtustab elukestvat õpet, praegu on tal käsil psühhosotsiaalse valdkonna superviisori õpingud ISCIs (International Supervision and Coaching Institute). Ta on õppinud Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise ning eesti keele ja kirjanduse erialadel, täiendanud ennast lahenduskeskse lühiteraapia, coachingu ja muutuste juhtimise valdkondades.

Katrin on tegev Eesti Mentorite Kojas, aidates kaasa liikmete mentorluse alaste professionaalsete teadmiste ja oskuste täiendamisele, mentorluse valdkonna ja juhtimiskvaliteedi arendamisele Eestis. Katrin on läbi viinud arenguseminare ja coachinguid erinevatele sihtgruppidele.

 

Sihtgrupp:

töökogemusega klassijuhatajad 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
27.10, 01.12, 05.01, 03.02, 02.03 kell 15.30-18.30
KOOLITAJA:
Hele Kull ja Katrin Kelder
Hind:
Tasuta (kõigile haridustöötajatele üle Eesti). Registreeruda saab ka läbi Tallinna Linnatöötaja Portaali (LTIP)
Grupi suurus:
kuni 12 inimest
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub.
Koolitusjuht:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572 sander@opetajatemaja.ee