Kestlikud linnad ja kogukonnad

Koolituse tulemusel suureneb haridustöötajate teadlikkus peamistest linnade jätkusuutlikkusega seotud väljakutsetest globaalsel ja kohalikul tasandil. Koolituse läbinud osalejad oskavad kestliku linnaplaneerimise temaatikat õpilastega käsitleda süsteemselt ja eakohasel viisil ning toetada noori linnastumisega kaasnevate võimaluste ning väljakutsete mõistmisel.

 

Sihtrühm: 

III kooliastme ja gümnaasiumiõpetajad

 

Õpiväljundid:

  • Analüüsib linnastumisega kaasnevaid võimalusi ning väljakutseid isiklikul, kogukondlikul ja globaalsel tasandil;
  • Tunneb inim- ja keskkonnasõbraliku linnaplaneerimine põhimõtteid ning viise, kuidas kodanikud saavad nutikate ja kestlike lahenduste rakendamisele kaasa aidata;
  • Mõistab kogukondlike algatuste rolli kestlikuma linnaruumi kujundamisel;
  • Kirjeldab kliimamuutustega kaasnevaid sotsiaalseid ning majanduslikke riske linnadele ning võimalusi nendega toimetulekuks;
  • Tutvub linnastumist ning kestlikku linnaruumi käsitlevate õppemetoodikatega ning rakendab neid loovalt oma töös.

 

Koolitajad:

Kaidi Tamm (SEI) on jätkusuutliku arengu uurija ja ekspert, kelle töö fookuses on siire kestlikele elu- ja mõtteviisidele, kohanemine kliimamuutusega, üleminek jagamis- ja ringmajandusele ning jätkusuutlike linnade ja kogukondade toetamine. Ta töötab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuses säästva arengu programmi vanemeksperdina ja Estonian Business School´is vanemteadurina. Kaidi on lõpetanud Tartu Ülikooli semiootika ja politoloogia bakalaureuse ning semiootika magistri ja sotsioloogia doktorantuuri Justus Liebig Unveristät Giessenis Saksamaal. Enne Eestisse naasmist 2022 aasta sügisel töötas ta 12 aastat Saksamaal Karlsruhe Tehnikaülikooli Süsteemianalüüsi ja Tehnikamõjude Instituudis (KIT) säästva ja kaasava linnaarengu ja hariduse projektides ning alates 2019. aastast jätkusuutlikkuse konsultandina. 2015. aastal arendas ta välja säästva arengu kvalifikatsiooniprogrammi KITis ja sellest peale õpetanud jätkusuutliku arenguga seotud aineid erinevates ülikoolides Saksamaal, alates 2023. aastast ka Eestis.

 

Karin Kruup (TalTech) on EL-i rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojekti CENTRINNO koordinaator Tallinna Tehnikaülikoolis. Projekti piloot Tallinnas muudab vana kultuurikeskuse aadressil Kopli 93 säilenõtkuse katselaboriks, praegu on sealses kogukonnakeskuses kogukonnaaed, mesila ning Tallinna esimene parandustöökoda. Karin on uurimisrühma P2P Lab koostööpartner, tal on Tartu Ülikooli bakalaureusekraad majanduses ja TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi magistrikraad tehnoloogia valitsemise erialal. Tema suurimad huvid on juhtimine, tehnoloogia valitsemine, digitaalne ühisvara, avatud kooperativism ja säilenõtkete süsteemide kujundamine.

 

Mari Jõgiste (MTÜ Mondo) on maalikunstniku taustaga kunstiajaloo õpetaja, kes on gümnaasiumi ja huvikooli tasemel töötanud üle 10 aasta. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo maailmahariduse tiimis tegeleb ta õppematerjalide loomise, haridustöötajate koolitamise ning noortele suunatud töötubade disainimisega. Viimastel aastatel on ta keskendunud peamiselt kliimamuutuste ja rände teemadele ning maailmahariduse toomisele Eesti lasteaedadesse.

 

Õppemeetodid:

Loeng, arutelu, grupitöö, töö teksti ja videoga, rollimäng

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
NB! Uus kuupäev 22.03.2023 kell 10.00-16.30
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kaidi Tamm, Karin Kruup, Mari Jõgiste
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta. Koolituse tavahind 96 eurot, soodushind haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna 67,20 eurot.
Grupi suurus:
18
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

9:30-10:00 Saabumine ja registreerimine

10:00-10:30 Häälestumine ja päeva sissejuhatus

10:30-12:00 Jätkusuutlik linnakeskkond (Kaidi Tamm)

12.00-12.30 Lõuna

12.30-14:00 Kogukondade roll jätkusuutliku linnakeskkonna kujundamisel (Karin Kruup)

14:00-14:15 Virgutuspaus

14:15-16:00 Linnastumist ning kliimamuutusi käsitlevad õppemeetodid (Mari Jõgiste)

16:00-16:30 Päeva kokkuvõte