Keerulise käitumisega laps lasteaias

Lasteaedades on järjest rohkem lapsi, kelle käitumine on õpetajale väljakutseks. Miks laps hammustab ja lööb, miks ta röögib põrandal ja kontakti ei võta? Koolitusel analüüsime väikelapse ebasobiva käitumise põhjuseid ja otsime sobivaid lahendamisviise.  

 

Koolitaja Liina Lokko on Varajase Kaasamise Keskuse tegevjuht ja koolitab pidevalt õpetajaid kaasava hariduse teemadel. Erilist tähelepanu pöörab ta oma töös just probleemide varajasele märkamisele ja sekkumisele. Õpetajate nõustamist ja koolitamist toetab nii pikk praktika kui pedagoogiline haridus ja teadusmagistri kraad rahvatervise erialal Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast. Lasteaia pidajana on Liina 15 aastat pidanud oluliseks võrdsete võimaluste loomist kõigile lastele - sõltumata kodusest keelest, arengulisest erivajadusest, andekusest või muust. Liina usub, et mida varem me oskame probleemi märgata ja tunnistada, seda kiiremini leiame ka sobiva lahenduse ning et väljapääsmatuid olukordi ei ole, mõnikord on lahenduse leidmiseks lihtsalt vaja teha rohkem tööd või rohkem küsida.  

 

Õpiväljundite omandamisel õppija:

  • Mõistab paremini väikelapse eneseregulatsioonioskuste kujunemise põhimõtteid
  • Suudab märgata ohutegureid, mis võivad vallandada ebasobiva käitumise
  • Suudab analüüsida ebasobiva käitumise käivitajaid
  • Teab esmaseid rahustamisvõtteid ning oskab leida professionaalset lisaabi õigeaegselt

Koolituse detailid

Asukoht:
Koolitus toimub digikeskkonnas.
Aeg:
07.10, 14.10, 21.10 kell 14:00-16:15
Maht:
9 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Liina Lokko
Hind:
Tasuta
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Grupi suurus:
Kuni 26 osalejat
Lisainformatsioon:
Palume registreerumisel pöörata tähelepanu, et saaksite kõigil päevadel osaleda. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

1. Miks väikelaps lööb, hammustab ja lükkab? Millal on see ealine iseärasus, millal tõsisele probleemile viitav olukord? Kuidas korrigeerida käitumist nii, et ei kasutaks häbistavaid karistamisi?

2. Häiritud kiindumus ja kiindumushäire, kas ja kui palju suhted mõjutavad lapse käitumist? Kuidas saab panustada õpetaja? Kuidas toetada häiritud kiindumussuhtega väikelast veebiõppe ajal?

3. Meeskonnatöö ja keskkonna kohandamine kui rühmas on mitu keerulise käitumisega last. Kes aitab õpetajat? Kuidas õpetaja ise ennast aidata saaks?