Haridusjuhile: Juhi käitumine kriisis defineerib tema edu (või ebaedu) peale kriisi

Koolituse tulemusel on haridusasutuse juhil ülevaatlikud teadmised juhtimisstiilidest ja nende erisustest, inimeste motiveerimisest ja inspireerimisest ka keerulistel aegadel ning kommunikatsiooni olulisusest omavahelisele suhtlusele nii reaalses elus kui distantstööl. Koolituse käigus toimub ka juhtumipõhine analüüs teooria rakendamiseks praktikas.

 

Koolitaja Mari-Liis Vaher on sotsiaalteaduste magister, ettevõtja ja turundusekspert, erialane töökogemus üle 15 aasta, sh koolitaja ja mentorina. Ta on mitme eduka keskkonnakampaania algataja ja eestvedaja, sh "Küünlaümbriste jaht", "Võta vabalt". Ta on rahvusvahelise turundusprogrammi Powerful Marketer Program looja ja arendaja. Mari-Liis on toetav, inspireeriv ja positiivne kaaslane ning koolitaja.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • Teab Bruce Tuckman'i 1965. aastal loodud mudelit gruppide arenguetappidest (ehk arengufaasidest ja grupiprotsesside erinevustest igas etapis);
 • Mõistab 33 selget ja käegakatsutavat omadust, mis on statistiliselt olulised teiste inspiratsiooni loomisel;
 • Oskab kasutada peamisi kommunikatsioonivõtteid, mis on eriti olulised distantstööl;
 • Märkab juhist liidriks kasvamise etappe ja mõistab oma rolli asutuse kuvandi loomisel ning  sellest tulenevaid väljakutseid oma arenguteel.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
30.09.2020 kell 13:00-16:30, koolitus on ühe pausiga
Maht:
Auditoorne maht 4 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Mari-Liis Vaher
Hind:
Tasuta
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste juhid
Grupi suurus:
Kuni 26 osalejat
Lisainformatsioon:
Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, toimub see digikeskkonnas ning sel juhul on osalustingimuseks kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Koolituse käigus käsitletakse juhi jaoks olulisi teemasid, mh:

  • Mis vahe on liidril ja juhil ning kuidas oma arengus sellel vahet teha?
  • Mida on juhil kasulik teada juhtimisest, motiveerimisest ja teiste järje peal hoidmisest ka keerulistel aegadel?
  • Kuidas integreerida juhtimine ja kommunikatsioon distanstööga?
  • Juht kui oma asutuse brändilooja ja probleemide lahendaja.
  • Juhtimisteooriate käsitlus koos gruppide ehk meeskondade arenguetappidega.
  • Juhtimise ja kommunikatsiooni olulisus kõikide osapooltega suhtlemisel: õpilased, õpetajad, lapsevanemad.