Võõrkeelte õpetajate õpiring: Interaktiivsete tegevuste kasutamine võõrkeeleõppes

Õpiringi kaasabil saad oma olukorrale kõrvaltvaataja pilgu, mis võib anda uudse, seninägemata perspektiivi. Toetuse ja julgustusega oled võimeline oma ellu uusi ja edasiviivaid muutusi looma.

Õpiringis on võimalus käsitleda erinevaid igapäevatöös esilekerkivaid teemasid, jagada tundeid ja mõtteid grupiga ning kuulda erinevaid arvamusi ja kogemusi, leida ühisosa ja probleemidele toimivaid lahendusi.

Õpiringide fookus on kogemuste ja praktikate jagamine, juhendaja pakub metoodilist raamistiku ja toetab reflektsiooni.

 

Sihtrühm:

Võõrkeele õpetajad

 

Õpiringi eesmärk: 

Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade erinevatest interaktiivsetest võimalustest, mida võõrkeele tunnis kasutada. Koolitusel osaleja saab võimaluse vaadelda vähemalt ühte võõrkeele tundi, ise osaleda praktilises töös ning saab ideid võõrkeele tundide läbiviimiseks kasutades erinevaid interaktiivseid lehekülgi.

 

Koolituse lõpuks osaleja:

  • on tutvunud erinevate interaktiivsete võimalustega.
  • oskab erinevaid interaktiivseid võimalusi kasutada enda tundides.

 

Õpiringi läbiviija:

Kerli Metsis- on klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis, kes alustab õpetajana seitsmendat aastat.Inglise keelt on ta õpetanud 3.-4. klassis ja ühel aastal 1. klassis.

 

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Järveotsa Gümnaasium ( Järveotsa tee 31, Tallinn)
Aeg:
3.oktoober, kell 8.45- 12.45
Maht:
4 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kerli Metsis
Hind:
Tallinna koolide võõrkeelte õpetajatele tasuta
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Maris Uusküla (+372) 5434 0882,

maris@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Tunnivaatlus

Koolitusel osalejal on võimalus vaadelda 1-2 inglise keele tundi.

Ülevaade erinevatest interaktiivsetest võimalustest

Koolitused osalejatele antakse ülevaade erinevatest interaktiivsetest võimalustest. Toimub vestlus, mõtete ja ideede jagamine.

Praktiline töö

Koolitusel osalejad proovivad ise läbi erinevaid interaktiivseid lehekülgi ja võimalusi.