Interaktiivne tuleviku tööturu infopäev

Interaktiivsel tuleviku tööturgu tutvustaval infopäeval tutvustatakse klassijuhatajatele, huvijuhtidele ja karjäärikoordinaatoritele Eesti Töötukassa poolt loodud noorte karjääriinfo töötubade koolidesse tellimise võimalust nii eesti kui vene keelsetele koolidele. Töötubasid tuleb läbi viima karjäärispetsialist, kes kasutades erinevaid aktiivõppemeetodeid tutvustab õpilastele, mida ja kuidas tuleb neil endi tarbeks tulevikus osata tööturul teha, et paista silma ja olla atraktiivne töötaja või tööandja. Töötubasid on võimalik tellida nii eesti kui vene keeles.

Samuti on infopäev oluline ka õpetajale endale, kui ta soovib ise tööturul aktiivne olla.

Õpetajate Majas toimub üks infopäev eesti ja teine vene keeles. Infopäev koosneb nii loengust kui interaktiivsest osast, kus õpetajad saavad ise ka proovida tuleviku tööturu tegevusi. Osalejatel palutakse kaasa võtta nutitelefon ja/või sülearvuti.

 

 

Interaktiivset infopäeva viivad läbi Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna Lilleküla büroo karjääriinfo spetsialistid Argo Bachfeldt ja Diana Ossadšaja.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
20.09 kl 15.30-17.00 (eesti keeles).
Maht:
1 x 1,5h.
Registreerumistasu:
Osalemine vaid eelregistreerunutele.
Grupi suurus:
kuni 30 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Eesti Tööturgu tutvustavate töötubade teemad:

 • Töömaailm ja tööandjate ootused
 • Tööturu hetkeolukord Eestis
 • Maakondlik tööjõuvajaduse prognoos
 • Töötamine Eestis ja välismaal
 • Tööseadusandlus
 • Tööandjate ootused ja konkurents tööturul
 • Palga kujunemine ja maksud
 • Ettevõtlus
 • Töötukassa roll tööandjana
 • Tööotsingutega alustamine
 • Suhtlemine tööandjaga
 • Esimese töökogemuse sidumine edasiste tööotsingutega