Inspiratsioonikoda kehalise kasvatuse õpetajatele (lisagrupp)

Kehalise kasvatuse inspiratsioonikojas saavad osalejad üksteiselt professionaalset toetust, reflekteerides ja analüüsides oma praktikaid ning olulisi ainealaseid väljakutseid distantsõppe perioodidel. Fookuses – liikumispraktikad, õpilase hindamine ja tagasisidestamine ning digipraktikad.

 

Koolitajad:

Margit Randver - 25 aastat laste ja noorte treener ning kehalise kasvatuse õpetaja. Soovin, et noortel tekiks arusaamine liikumise vajalikkusest ning  nad leiaksid üles sisemise motivatsiooni liikuda.

Maur Below - 8 aastat töökogemust kehalise kasvatuse õpetaja. Õpetan poistele spordimehelikkust ja tugevat tervist. Ainetundides mulle meeldib läheneda liikumis- ja võistlussporditeemadele põhjaliku teooriaga, et seejärel praktikas õppetöö vilju oma silmaga nautida. Läbimõeldud katsetud viivad kiiremini sihile.

Raina Luhakooder - olen kehalise kasvatuse õpetajana töötanud 28 aastat (peamiselt 1.-2. kooliaste), enamik ajast olnud ka klassijuhataja.

Elina Ivanov – lühikese õpetajaks olemise jooksul on selgeks saanud missioon - leida iga õpilasele sobiv liikumisviis või treening, et saaks olla igapäevaselt kehaliselt aktiivne.

Meie missiooniks on pakkuda lastele tutvumist erinevate spordialadega, õpetada selgeks peamised spordialade oskused, innustada neid olema aktiivsed iga päev. Aktiivne ja sportlik laps on õnnelik ja teotahteline!

Kadi Hirv – 4 aastat töötanud klassiõpetajana. Lisaks selle huvitab mind tehnoloogia abil õpetamine, haridustehnoloogia magistrant. Magistritöö raames uurin, mida peame teadma õppetööga seonduvalt isikuandmete kaitse seadusest.

 

Sihtgrupp: Tallinna üldhariduskoolide kehalise kasvatuse õpetajad

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • on saanud professionaalset toetust reflekteerides ja analüüsides oma praktikat ning olulisi ainealaseid väljakutseid;
 • on teadlik kuidas, mil määral ja millest lähtuvalt valida digivahendeid ning -keskkondi kehalise kasvatuse õppe toetamiseks;
 • on jaganud üksteisega distantsõppe häid praktikaid:
  • digis;
  • õpilaste motiveerimiseks-toetamiseks liikuma suunamisel ning mitmekülgse päevakava loomisel;
  • õpilaste arengut toetavaks tagasisidestamiseks kehalises kasvatuses distantsõppe tingimustes.

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 1.04, 15.04 ja 29.04 kell 15.00-17.00
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Margit Randver, Maur Below, Raina Luhakooder, Elina Ivanov, Kadi Hirv
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
kuni 30 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. Digipraktikad. Digivahendid ja digikeskkonnad - mida-kuidas-kellega ja mil määral kehalises kasvatuses kasutada? Mida peame arvestama seadusandluse kontekstis?
 2. Liikumispraktikad. Huvitavaid-kasulikke ülesandeid, algatusi ja üritusi, mida oleme distantsõppe tingimustes rakendanud ja mis on hästi toiminud.
 3. Hindamis-ja tagasisidestamispraktikad. Hindamis- ja tagasisidestamise viisid ja võimalused, mis hoiavad õpilase motivatsiooni, toetavad tema arengut ja õpitulemuste saavutamist.