Haridusjuhile: 3-etapiline konfliktide lahendamise mudel

Juht leiab end tihti olukorrast, kus ta peab olema abiks oma meeskonnaliikmete suhtepingete lahendamisel. Inimesed pöörduvad juhi poole inimliku ja professionaalse tuge saamisel ning loodavad, et juhi positsioon ja tarkus aitavad neid konfliktolukorrast edasi. Koolitusel saame teada kas ja mida juht saab teha, et teiste inimeste vahelist konflikti lahendada ning  millised ohud ning väljakutsed on juhil sel teel?

 

Koolitaja Viktoria Saat MA, Dipl. PW – on ligi 25-aastase kogemusega praktiseeriv psühholoog, rahvusvaheline koolitaja ja superviisor. Ta on lõpetanud Sankt-Peterburgi Puškini-nimelise riikliku ülikooli psühholoogia eriala, jätkanud õpinguid konfliktilahenduses ja muutuste juhtimises Portlandi Protsessitöö Instituudi (USA) magistrantuuris. Viktoria on läbinud ANSE standartidele vastav superviisori ja coachi väljaõppe ning ta on International Supervision and Coaching Institute (ISCI) juhatuse liige ja õppejõud. Viktoria on raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010).

 

Koolituse tulemusena osalejatel on:

 • Arusaam juhi rollist ning võimalusest meeskonnaliikmete vahelise konflikti lahendamisel
 • Praktiline kogemus 3-etapiline konfliktide lahendamise mudeli kasutamisel
 • Võimalus jagada oma kogemust teiste juhtidega ning saada tagasisidet
 • Lahendus mõnele aktuaalsele juhtimise ja konfliktiga seotud dilemmale
 • Võimalus rakenda saadud teadmised töökeskkonnas kodutööna, jagada õnnestumisi ning väljakutseid osalejate grupis

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
23.11 ja 07.12 kell 13:00-16:00
Maht:
Auditoorne maht 8 akadeemilist tundi, kahe kohtumise vahel võtavad osalejad endile ise kodutöö konfliktide lahendamise mudeli harjutamiseks ning tagasiside saamiseks. Koolitustõend väljastatakse soovijatele elektrooniliselt koolituse täielikul läbimisel ja kirjaliku tagasiside andmisel
KOOLITAJA:
Viktoria Saat
Hind:
Koolituse kompenseerib Tallinna Haridusamet ja see on osalejatele TASUTA
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste juhid. Palume registreerumisel pöörata tähelepanu, et saaksite mõlemal päevadel osaleda
Grupi suurus:
Kuni 16 osalejat
Lisainformatsioon:
Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, lükkub see edasi või jääb ära
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 • Kuidas olla oma inimestele konfliktolukorras abiks?
 • Mida meeskonnaliikmed tegelikult juhilt ootavad?
 • Tüüpilised vead ja ohud teiste inimeste konflikti lahendamisel.
 • Mida mitte teha ja kuidas mitte sekkuda?
 • 3-etapiline konfliktide lahendamise mudel ja selle rakendamine.
 • Konflikt meeskonnaliikmete vahel, kui kaudne tagasiside juhile ja süsteemile.