Haridusasutuste juhtide supervisioon

Supervisiooni grupi eesmärk:

  • Supervisiooni grupp annab võimaluse treenida otsustamise poolt: milline otsustaja ma olen, millest lähtuvalt otsustan, kellega koos otsustan.
  • Supervisiooni grupis saab lahti lasta mitteusaldamisest. Grupis on võimalus arendada sallivust, paindlikkust ja delegeerimisoskust.
  • Supervisiooni grupp loob eeldused osalejate vahelise sünergia ja toetuse tekkeks, kui kõikide panused ja ideed liituvad ning tekib uus teadmine.

 

Anu Pärn - on psühholoog-superviisor on tegutsenud 20 aastat haridusvaldkonnas spetsialisti ja juhina. Ta on töötanud lasteaias, koolides, SA Innove arendusmeeskonnas, nõustamiskeskuses ja toetanud haridusjuhte ja õpetajaid lastele vajalike tingimuste loomisel. Ta on viinud läbi meeskondade arenduspäevi, spetsialistide gruppidele kovisioone ning supervisioone nii individuaalselt kui grupis.  Anu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogina ning omab koolipsühholoogi kutset tase 8; on täiendanud ennast mitmetel koolitustel alates 2020 õpib Anu International Supervision and Coaching Institute’is (ISCI).

Anu töötab igapäevaselt Saue Gümnaasiumis tugiteenuste juhina ning lisaks on Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige. Anu on integreerinud akadeemilise väljaõppe ja teadmised psühholoogiast ning kasutab kehal, kujutlusel ja terviklikul maailmavaatel põhinevaid sekkumistehnikaid. Anu on paindlik leides turvalisi toimivaid lahendusi kliendi vajadustest lähtuvalt töötamiseks nii veebis kui füüsilises ruumis.

 

Kaido Koppel - coach-superviisor Kaido Koppel on ligi 20 aastat tegelenud inimestega ja nende arengu toetamisega. Tänasel päeval töötab ta Pärnu linnavalitsuses planeerimisosakonna juhatajana. Tal on magistrikraad Tallinna Ülikoolist linnakorralduse erialal. Ühtlasi on Kaido Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse esimees. Ta on viinud läbi meeskondade arenduspäevi, spetsialistide gruppidele kovisioone ning supervisioone nii individuaalselt kui grupis. Tööalaselt on Kaidole oluline luua selline keskkond, kus inimesed tunneks ennast vabalt, õpiksid oma seisukohti avaldama ja analüüsima elemente, mis neid toetaks.

Eelmisel aastal alustas Kaido õpinguid International Supervision and Coachingu instituudis. Kaido usub, et heas grupis tekib uus energialiik, sünergia, kui kõikide panus ja ideed liituvad.

 

Sihtrühm:

Haridusasutuste juhid: direktorid, õppejuhid, huvijuhid, tugiteenuste juhid (HEV-kod) jm

 

*Registreerunutega viivad superviisorid läbi individuaalsed 10-15 minutilised vestlused veebis, et selgitada osalejate ootuseid ning täpsustada supervisioonigrupi fookust.

Koolituse detailid

Asukoht:
Esimene kohtumine toimub Tallinna Õpetajate Majas. Edaspidi grupiga kokkuleppel Tallinna Õpetajate Majas või veebis
Aeg:
4 kohtumist perioodil september 2021 - märts 2022: 30.09, 04.11, 13.01, 10.03 kell 15.00-18.20
KOOLITAJA:
Anu Pärn ja Kaido Koppel
Hind:
Tasuta (kõigile haridustöötajatele üle Eesti). Registreeruda saab ka läbi Tallinna Linnatöötaja Portaali (LTIP)
Grupi suurus:
kuni 12 inimest
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub.
Koolitusjuht:
Allan Kaljakin, (+372) 528 2291 allan@opetajatemaja.ee