Grupijuhtimine ja -dünaamika klassijuhatajale (lükkub edasi)

Koolitus on suunatud klassijuhatajatele, kes soovivad mõista ja toetada laste-noorte arengut. Laste loomuliku vajaduste ning grupi arengu mõistmine aitab tulla stressivabamalt toime igapäeva suhtlusolukordades. Kesksel kohal on teadlik mänguliste tegevuste rakendamine klassijuhataja tunnis või ühistel üritustel.

 

Koolitaja Priit Ahte on olnud üldhariduskoolis õpetaja ning koolitanud õpetajaid js noorsootöötajaid grupiprotsessi juhtimise teemal. Ta on lõpetanud psühhodraama õppe lavastajana. Ta on Hooliva Klassi programmi noortekoolitaja. Viib koolides läbi suhteid toetavaid grupitöid ning konfliktivahendusi. Tema peamiseks huviks on gruppide toimimine ning mängimine kui tegevus, mis võimaldab õppida, terveneda ja tunda rõõmu. Ta osaleb praegu laste- ja noorte psühhodraama grupiteraapia rahvusvahelises väljaõppes.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • Valib sobivaid tegevusi toetudes laste/noorte põhivajadustele
  • Rakendab põhiteadmisi grupi arengufaaside kohta grupijuhtimise praktikas
  • Toetab klassikollektiivis õpilaste suheteid mängulistele tegevuste abil
  • Käsitleb tulemuslikult probleemolukordi klassis

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
Aeg:
Kolmapäeviti: 11.11, 18.11, 25.11, 09.12 kell 14:00-17:15. Koolitus on igal korral 4 ak/h, millele lisandub üks 15-minutiline sirutuspaus
Maht:
12 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Priit Ahte
Hind:
Koolituse kompenseerib Tallinna Haridusamet ja see on osalejatele TASUTA
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Grupi suurus:
Kuni 20 osalejat
Lisainformatsioon:
Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, toimub see digikeskkonnas ning sel juhul on osalustingimuseks kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

1. Laste põhivajadused. Peatume sellel, millised on laste neli põhivajadust ning kuidas need on omavahel seotud. Mõistes lapse baasvajadusi on võimalik tegutseda teadlikuma õpetajana ning tunda ennast lõõgastunumalt igapäevatöös. Iga baasvajaduse käsitlemiseks teeme läbi praktilisi harjutusi.

2. Grupi arengufaasid praktikas I. Peatume sellel, kuidas toimida juhina gruppide alguses ja kuidas aidata grupiliikmetel liikuda edasi algusest. Põhiküsimused Kuidas märgata, millises arengufaasis on grupp? Mida grupijuhina teha grupi arengu toetamiseks?

3. Grupi arengufaasid praktikas II. Kolmandal kohtumisel uurime kuidas tunda ära grupi jõudmist konfliktifaasi ja mida juhina selle edukaks läbimiseks teha. Läbi kogu koolituse rakendame mängulisi tegevusi, mis toetavad laste ja noorte isiksusliku arengut ning kuuluvustunnet klassi.

4. Probleemide käsitlemine laste ja noortega nii individuaalselt kui grupis. Võtame siin aluseks Thomas Gordoni kuueastmelise probleemilahendus ning uurime kuidas seda rakendada nii klassiaruteludel kui ka konfliktide vahendamisel. Probleemide turvaline käsitlemine aitab vähendada ärevust ning pinget nii õpetajal kui õpilastel ning toetab usalduse teket.