Geograafia ja loodusainete õpetajatele. Enamlevinud settekivimid ja fossiilid Eestis

Geoloogia-alane koolitus geograafia ja loodusainete õpetajatele. Loodusmuuseumis settekivimite ja fossiilide tundmaõppimine ja määramine, geoloogia teemaline arutelu.

 

Koolitaja Karin Truuver on Eesti loodusmuuseumi geoloogia kogu vanemkuraator, muuseumi töökeskkonna ohutuse volinik ja õnnevolinik. 2021. aasta mais kaitses Tartu Ülikooli geoloogia osakonnas doktoritöö, mis keskendus Ordoviitsiumi ajastu lõpus toimunud globaalse mõjuga kliimamuutustele ja nende mõjule väikeste karpvähiliste kooslustele Balti Paleomeres. Muuseumis töötab alates 2017. aastast.

 

Koolituse eesmärgid

  • Professionaalne areng ainealaste koolituste kaudu;
  • arutelu geoloogiliste teadmiste vajalikkusest tänapäeva maailmas;
  • Eestis enamlevinud settekivimite tundmaõppimine ja määramine;
  • Eestis enamlevinud fossiilide tundmaõppimine ja määramine;
  • õpetajate geoloogia-alaste teadmiste arendamine;
  • koostöö ja kogemuste jagamine.

 

Sihtgrupp:

geograafiaõpetajad, loodusainete õpetajad

Koolituse detailid

Asukoht:
Eesti loodusmuuseum
Aeg:
esmaspäev, 04.04.2022, kell 15:00-18:00
Maht:
4 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Karin Truuver
Hind:
Tallinna geograafia- ja loodusainete õpetajatele tasuta
Grupi suurus:
20
Lisainformatsioon:
Registreerimine on avatud kuni 31.03.2022 (k.a).
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik: jaana@opetajatemaja.ee tel 58831095