Geograafiaõpetajate koostööseminar

Seminari eesmärgid

Õpetajad saavad ülevaate muudatustest põhikooli ja gümnaasiumi geograafia ainekavas. Seminaril osalenud saavad teadmisi, kuidas koostada koolis kaasajastatud geograafia ainekava

 

Õpiväljundid: 

  • Õpetaja oskab sõnastada õpitulemusi kooli ainekavas.
  • Õpetaja teab põhikooli õpitulemuste klassiti jaotamise võimalusi.
  • Õpetaja teab, mis allikatele toetuda ainekava sisu kirjeldamisel
  • Õpetaja on teadlik kaasajastatud õppekava rakendumist toetavast uuest õpivarast.
  • Õpetajad kasutavad omandatud kogemusi ja teadmisi ainetundide mitmekesistamisel ning loodusainete lõimimisel ainetunnis.

 

Päevakava:

1. Ülevaade muudatustest põhikooli ja gümnaasiumi geograafia ainekavas.

2. Arutelu- Kooli eripärast lähtuvate õpitulemuste sõnastamine.

3. Arutelu ja allikate analüüs - Kuidas luua kooli ainekava sisu?

4. Kaasajastatud õppekava rakendumist toetava uue õpivara tutvustus.

 

Sihtgrupp:

Tallinna geograafiaõpetajad

 

Koolitajad:

Piret Karu -Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetaja, Lea Koppel -Prantsuse Lütseumi geograafiaõpetaja; Koolitajad on põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku
õppekava valdkonnaeksperdid.

 

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Reaalkool , ruum 403
Aeg:
21. märts, kell 16.00 - 18.15
Maht:
3 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Piret Karu, Lea Koppel
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
30
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:           Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused) Ainevõrgustiku juht: Piret Karu piret.karu@real.edu.ee (sisulised küsimused)