Väljasõit-seminar Eesti Geoloogiateenistuse Arbavere õppekeskuses “Kriitilised toormed ja nende uurimine”

Eesmärgid:

Seminari eesmärgiks on tutvustada rahvusvahelise projekti RISBRIEFCASE  raames koostatud õppematerjale. Õppematerjalid sisaldavad kolme mängulist tegevust, mille käigus õpitakse tundma Eesti maavarasid, kriitiliste toormete väga laiaulatuslikke kasutusalasid ning maavarade kasutamisega seotud keskkonna- ja ühiskonnaprobleeme.

Seminari teises osas tutvutakse Arbavere uurimiskeskusega, kus hoiustatakse ning uuritakse Eesti riigi omandis olevaid puursüdamikke. Tutvutakse võimalusega kasutada uurimiskeskust üldhariduskoolide õpilaste, sh noorgeoloogide ja teiste loodushuviliste koolitamiseks, samuti ka õppeekskursioonide sihtkohana.

 

Õpiväljundid: 

  • Õpetaja mõistab maavarade ja kriitiliste toormete tähtsust meie igapäevaelus.
  • Õpetaja oskab läbi viia RISBRIEFCASE projekti raames koostatud õppemänge.
  • Õpetaja teab, millist geoloogilist uuringut teostatakse Arbavere uurimiskeskuses.
  • Õpetaja on teadlik Arbavere uurimiskeskuse õppeotstarbelise kasutamise võimalustest.

 

Kava:

kell 12 väljasõit Solarise juures olevast parklast

kell 13.00-14.30  RISBRIEFCASE projekti töötuba

kell 14.30 -kohvipaus

kell 15-16.30 ringkäik Arbavere uurimiskeskuse puursüdamike hoidlas

kell 16.30 kokkuvõte, edasiside koostööks

kell 17 tagasisõit Tallinnasse.

 

 

Sihtgrupp:

Tallinna geograafiaõpetajad, loodusõpetuse õpetajad, keemiaõpetajad

 

Koolitajad:

Eesti Geoloogiateenistus. Teenistuse tegevusvaldkonnad on geoloogilised uuringud, geoloogiline kaardistamine, geoloogilise teabe säilitamine ja kättesaadavuse tagamine, valitsusasutuste nõustamine ning avalikkuse maapõuealane teavitamine.

 

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Eesti Geoloogiateenistuse Arbavere uurimiskeskus (Palkoja baas, Arbavere, Lääne-Viru maakond)
Aeg:
26. september, kell 12 - 18
Maht:
6 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Eesti Geoloogiateenistus
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
25
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:           Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused) Võrgustiku juht: Piret Karu piret.karu@real.edu.ee (sisulised küsimused)