Klassijuhataja/ rühmaõpetaja generatsioonide ühendajana

Viimastel aastatel väga populaarne teema "Generatsioonid koolisuhetes" annab osalejale ülevaatlikud teadmised ealistest iseärasustest ja eri generatsioonide ootustest suhetele ning selle mõjule õppetööle ja omavahelisele suhtlusele.

 

Koolitaja Tiina Naarits-Linn on lõpetanud Tallinna Ülikoolis eelkoolipedagoogika ja psühholoogia õpetaja eriala, samuti sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala (MA, cum laude) ning läbinud samal erialal täies mahus doktoriõppe. Ta olnud mittekorraline lektor mitmes kõrgkoolis, sh alates 1999. aastast Tallinna Ülikoolis. Tiina erialane töökogemus nii avalikus kui erasektoris on enam kui 20 aastat, sh õpetajate koolitajana. Tiina on Mahena Keskuses kriisinõustaja, superviisor ja koolitaja.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja teab

  • elukaarepõhiseid erisusi käitumises;
  • generatsiooniteooriaid ja sellest tulenevaid õppetöös avalduda võivaid mõjutegureid, sh ekraanikasutuse mõju; 
  • peamisi sekkumisvõimalusi didaktiliste erimeelsuste ilmnemisel, kui need on mõjutatud vanusest või generatsioonide erisustest.

 

Koolituse käigus räägitakse

  • elukaare käsitlusest pedagoogikas alates Johannes Käisist kuni tänaseni – mida on pedagoogilises praktikas kasulik arvestada;
  • generatsiooniteooriatest ja didaktikas arvestatavast teabest kõikide osapooltega suhtlemisel: õpilased, õpetajad, lapsevanemad.

 

Lisaks toimuvad teemakohased arutelud ja juhtumipõhine analüüs teooria rakendamiseks praktikas.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba
Aeg:
29.09., 06.10, 13.10.2020 kell 12-14.15, koolitus on ilma pausita
Maht:
Auditoorne maht 9 ak tundi, millele lisandub iseseisev lugemine mahus 3 ak tundi. Koolitustõendi maht 12 ak tundi, see väljastatakse soovijatele elektrooniliselt koolituse täielikul läbimisel ja kirjaliku tagasiside andmisel.
KOOLITAJA:
Tiina Naarits-Linn
Hind:
Koolituse kompenseerib Tallinna Haridusamet ja see on osalejatele TASUTA.
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad. Palume registreerumisel pöörata tähelepanu, et saaksite kõigil päevadel osaleda.
Grupi suurus:
Kuni 26 osalejat
Lisainformatsioon:
Õppekavaga tutvumise soovi korral palume koolitusele registreerunul võtta ühendust koolitusjuhiga. Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, lükkub see edasi või jääb ära.
Koolitusjuht:
Maria-Helena Naarits, maria@opetajatemaja.ee, +372 527 3422