Füüsikaõpetajate ainevõrgustiku koolitus detsember 2022

Füüsikaõpetajate ainevõrgustiku kohtumine

  1. Mida on võimalik kalorimeetriga põhikooli praktikumides teha? Viime läbi ja jagame praktilisi töid, mida saab põhikooli õpilastega kalorimeetriga teha.
  2. Kuidas koostada "originaalset" füüsika ülesannet? Arutame füüsika ülesannete koostamise etappide üle ja koostame üheskoos uusi ülesandeid.
  3. Arutame ainevõrgustiku ootuste ja võimaluste üle.

 

Koolitusel osaleja:

  1. omandab praktilisi teadmisi, kuidas kalorimeetri abil põhikooli soojusõpetuse riikliku õppekava järgseid praktikume läbi viia.
  2. omandab uusi ideid, milliseid probleemülesandeid põhikoolis ja gümnaasiumis lahendada

 

Sihtrühm:

Tallinna füüsika õpetajad

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Reaalkool ruum 202
Aeg:
08.12.2022. Kell 16.30 – 18.15
Maht:
3 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Reivo Maasik, Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetajad
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
30
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:             Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,             tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused)   Ainevõrgustiku juht: Reivo Maasik reivo.maasik@real.edu.ee (sisulised küsimused)