Ettevõtlikkuse lõimimine ainetundidesse

Koolitus annab ülevaate ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse arendamise võimalustest koolis, erinevates kooliastmetes ja õppeainetes, selgitatakse kompetentsile vastavaid õpitulemusi erinevates õppeainetes. Õpetajad mõtestavad ettevõtlikkuse arendamise võimalusi oma õppeaines ja rakendamist lõimingus teiste õppeainetega.

Koolituse esimene osa keskendub ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse sisule ja kompetentsi kujundamisele erinevates õppeainetes, teine osa lõimingule õppeainete vahel.

 

Elbe Metsatalu on hariduselt geograaf, geograafia ja majanduse õpetaja, töötanud üle 35 aasta mitmes koolis erinevate vanuseastmete õpilastega. Igapäevaselt töötab praegu Junior Achievement Eesti programmijuhina ja õpetajate koolitajana majandus- ja ettevõtlusprogrammide õpetamiseks üldhariduskoolis. Lisaks tegutseb majandus- ja ettevõtlusõpetajana Tallinna 21. Koolis, Pärnu ühisgümnaasiumis ja Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis. Talle on omistatud meisterõpetaja kutse ja teda on tunnustatud 2014. aastal Ettevõtluskõrgkooli Mainor poolt ettevõtliku ja inspireeriva haridustöötaja tiitliga. Elbe on ka mitmete majandus- ja ettevõtlikusalaste õppematerjalide autor.

 

 

"Ettevõtlikkuse lõimimine erinevatesse ainetundidesse ja kõigi õpetajate ühine arusaam ettevõtlikkusest ja ettevõtluspädevusest on väga oluline, siis toimib ka koostöö ja õpetajad hakkavad teadlikumalt pöörama tähelepanu õpilaste ettevõtlikkuse kujundamisele. Praktilised elulised tegevused pakuvad eduelamust nii õpilasele kui õpetajale."

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
Koolitus on kaheosaline ja toimub kuupäevadel 6.11 ja 13.11.2018 kell 13.00-16.00.
Maht:
2 x 3h.
Registreerumistasu:
Tasuta. Osalemine ainult registreerunutele.
Grupi suurus:
kuni 20 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  1. Kohtumine 2.10.2018: Ettevõtlikkuse lõimimine ainetundidesse I

Teemad:

  • Mis on ettevõtlikkus ja ettevõtluspädevus? Ettevõtluspädevuse mudel.
  • Ettevõtlikkus erinevate kooliastmete õpitulemustes.
  • Praktilised näited ja tegevused ettevõtlikkuse kujundamisest ainetundides.
  • Ettevõtlikkuse kujundamine minu õppeaines.

 

  1. Kohtumine 9.10.2018. Ettevõtlikkuse lõimimine ainetundidesse II

Teemad:

  • Õpetajate ettevõtlikkus ja koostöö.
  • Ettevõtlikkuse kujundamine õppeainete lõimingus.
  • Praktilisi võtteid õpilaste ettevõtlikkuse kujundamiseks õpetajate koostöös.

 

Kohtumised täiendavad osalejate metoodilisi oskusi ja põhinevad osalejate kaasatusel. looval lähenemisel ja kogemuse jagamisel.