“Ettevõtlik õpetaja kui ettevõtlike õpilaste innustaja I-II”

Sihtgrupp:  koolide, lasteaedade õpetajad, õppejuhid, sotsiaalpedagoogid.

Koolituse eesmärk:

 • ettevõtluskultuuri mõistmise ja ettevõtluspedagoogika lühikursuse kaudu rikastada metoodilisi võtteid ja arendada pedagoogilist meisterlikkust.

Tänased õppjad on peagi tööturul. Kuidas motiveerida õpihuvi? Mida tähendab ettevõtluskultuur? Ettevõtluseetika? Kuidas koolitöös edendada ettevõtlusõpet sõltumata õppeainest?. Kuidas õpetaja saaks oma tundides õpilastes ettevõtlikkust kujundada ja õppetööd rikastada ettevõtluspedagoogiliste võtete rakendamise kaudu?

Lühikursusel on võimalik saada ideid ja mõtteid, kuidas ettevõtluspedagoogika metoodiliste võtete rakendamise kaudu on võimalik eesmärgistatult toetada ettevõtlikku eetilist käitumist, arendada õpilastes loovat mõtlemist, julget algatamist, arukat tegutsemist, vastutamist ja hoolimist, ebaeduga toimetulekut, läbirääkimisoskusi jm.

Käesoleva koolituse aluseks on metoodilised materjalid, mille ühe autorina ja eestvedajana töötasime välja. Tartu Ülikoolis ettevõtluspedagoogika programmi projektis  „ENTEDU“.  Kaubandus-Tööstuskoja Ettevõtlusmõttekoja töögrupi liikmena on kursuse raames kasutatud ka ettevõtluse edendamise mõtteid.

 

 

 

Koolitaja Made Torokoff-Engelbrecht omab doktorikraadi majandusteaduses (Tartu Ülikool, uurimisteemaks õppiva organisatsiooni mustrid) ja magistrikraadi pedagoogikas (TÜ, uurimisteemaks õpetajate professionaalse arengu toetamine). Made on erialalt defektoloog ja on karjääri algusaegadel töötanud ka algklasside õpetajana. Made on metoodik, õppematerjalide autor ja õppejõud (2012.a. Parima õppejõu tiitel, TÜ). Made on end täiendanud koolitustel, mis keskenduvad perekonna psühhoteraapiale. Made on ka koolikonsultant ja juhtimistreener.

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
Koolitus toimub kahel korral 08.04 ja 15.04.2020 kl. 13.00-16.00.
Maht:
2x3h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 25 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Programm

1.kohtumine (`a 3 tundi)

 • - ettevõtluspedagoogika mõiste
 • - ettevõtluskultuuri mõiste ja ettevõtjate häid mõtteid
 • - ideede ja oskuste laat (praktiline harjutus)
 • - ettevõtjaks kujunemise teed ja eeldused.
 • - ettevõtliku käitumise loovate oskuste ja võimete arendamise võtteid.
 • - praktilised harjutused ja kodutöö (konkreetsel vaatlusel põhinev, võib teha ka koos õpilastega)

2.kohtumine (a` 3 tundi)

 • - Praktilise vaatluse tulemuste analüüs ja kokkuvõte ettevõtluspedagoogika aspektist
 • - Ettevõtluseetika ja kultuuriliste erinevustega arvestamise olulisus
 • - Läbirääkimisoskuste praktilisi arendamisvõtteid koolitöös
 • - praktilisi metoodilisi võtteid igapäevatöös: näiteks, kuidas korraldada eesmärgistatud kohtumisi ettevõtjatega, töövarjupäevi, intervjuusid ettevõtjatega, uurimistöid jne nii, et need tooksid õppetundi uusi ideid ja toetaksid seoseid igapäevase eluga ning suureneks õpihuvi-ja motivatsioon.
 • - kokkuvõte ja tagasiside

Koolitusel on põhirõhk aktiivsel kaasatusel, kogemuste jagamisel, rühmatöödes praktiliste metoodiliste võtete läbimängimisel ja harjutamisel.