„Erivajadustega õpilane tavaklassis: hea õpetaja ja hea õpetus“ I-III

Alateema: Õpetaja ja hea õpetaja pedagoogilised erinevused (HEV õpilased)

Koolitusel arutleme, missugused võimalused ja ressursid on koolil õpilast suunata/õpetada just temale sobival
viisil. Mõtleme, mida mõiste kaasamine sisaldab hetkeseisust lähtuvalt.

Õpetajad on pädevad, kuid milliseid võtteid HEV õpilaste õpetamiseks veel vajatakse.

Personaalne õpirada, individuaalne õppekava, arvutimaailm, digitaalne õppimislugu – mida teha, et kõigel oleks oma koht.

Kui palju toetab õpilast haridustehnoloogia, missugune on kõige kesksem/teravam probleem koolis? Kuidas
seda leevendada?

Jagame koos kogemusi ja püüame otsida tuleviku varianti, kuidas suunata, arendada ja/või õpetada.

Koolituse käigus mõtleb ja plaanib iga osaleja oma tegevusi õpilaste õpetamise ja tema arengu toetamisel.

Sihtgrupp: klassijuhatajad, aineõpetajad

Eesmärk: Heade praktikate kaudu jõuda koostöös kolleegidega lähemale heale õpetusele ja õpetaja
(HEV õpilaste )toetamisele koolis, põhirõhk on aktiivsel osalusel, kogemuse jagamisel, looval
lähenemisel ja julgustaval tegutsemisel.


 

 

Koolitaja Ingrid Veskiväli (MA) on lõpetanud Tartu Ülikooli ja kaitsnud kasvatusteaduste teadusmagistrikraadi Tallinna Ülikooli juures (MA kasvatusteadused). Ingrid on töötanud eripedagoogina, logopeedina, haiglaõpetajana, vibroakustilise teraapia terapeudina, nõustajana ning lektorina. Erialased kogemused on Ingridil nii laste, õpilaste, üliõpilaste kui erivajadustega laste, nende vanemate ja ka täiskasvanutega. Ingridil on kogemused ka rehabilitatsioonimeeskonnas, nõustamisspetsialistina õppenõustamiskeskuses ning erivajaduste nõustajana lasteaias. Ingridi tegevuste valdkonda kuuluvad veel ka logopeediline ja  eripedagoogiline teenus,  koolivalmiduse  hindamine, eesti keele   õpetamine,  lastevanemate  ning  õpetajate nõustamine.

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Gertrudi tuba (III korrus).
Aeg:
2.04. (N), 8.04. (K) ja 16.04.2020(N). Koolitus algab päevasupiga 13.00-13.30 (vabatahtlik, tasuta, restos TURG), millele järgneb koolitus kl. 13.30-17.00 (Gertrudi tuba).
Maht:
3x3,5h (kokku 10,5h).
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 30 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 / 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Koolitus koosneb kolmest alajaotusest:

● Sissejuhatus teemasse, ülevaade hetkeolukorrast õppimise ja õpetamise poolelt koolis.

● Õpetaja enese ja kooliõpilase õpetamisega seotud probleemide kaardistamine koostöös
teiste samas töögrupis osalevate õpetajatega.

● Õppija arengut soodustava õpikeskkonna loomine praktiliselt: kogemuste jagamine, oma
eksimustest õppimine, kuidas teha paremini või hoopis teisiti.
Osalus: kolm ühist kooskäimist ehk koolituspäeva, mis sisaldavad kogemuspõhist tegevust ja lühikest
kodutööd. Kodutööd on arutlusaluseks tegevuseks grupis ja eelduseks koolitus lõpetada
tunnistusega.

Kaasa tuleb eripedagoogiline harjutusvihik “Vaata, mõtle, näe!”

 

MOTO
Ma ei ütle mitte kunagi ma ei tea, sest ma tean alati midagi.
Ma ei ütle mitte kunagi, ma ei saa, sest ma saan alati kõigega hästi toime.
Ma ei ütle mitte kunagi ma ei oska, sest alati on võimalik kõike õppida.
( I.Veskiväli “Mõtlemiseks ja mõistmiseks”)