Enesejuhtimine ja eesmärgipärasus

Koolitus annab mitmekülgse vaate enesejuhtimise teemadele alates isiklikust visioonist ja eesmärkide seadmise oskusest ning lõpetades sobiva töötempo ning tervisliku eluviisi tasakaalu leidmisega.

 

Maarit Vabrit-Raadla, MSSc on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala ning Tallinna Tehnikaülikooli Ärikorralduse instituudi Cum Laude. Ta on olnud aastaid sertifitseeritud coach ja arengupartner nii juhtidele, ettevõtjatele kui organisatsioonidele. Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid strateegilise juhtimise, organisatsiooni arengu, personalijuhtimise ja digitaliseerimise teemadel. Lisaks on ta personaalne coach Leadership ja personaalse tulemuslikkuse teemadel ning mentor personalijuhtidele. Ta on Tehnopoli startup'ide mentor, EASi kasvuettevõtja programmi mentor ning Peresõbraliku Tööandja märgise konsultant/assessor. Maarit on pidanud tulemusjuhtimise ja protsesside tõhustamise loenguid Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe tudengitele. Tallinna Majanduskoolis õppijatele ja erinevatel konverentsidel rääkinud inimeste juhtimise digitaliseerimise teemadel. 2019 aastal koostöös Tallinna Ülikooliga viis läbi liidriprogramm õpetajatele “Õpetaja kui liider”.

 

Sihtgrupp: õpetajad, haridusjuhid

 

Õpiväljundid:

 • teab ja mõistab, mis on enesejuhtimise protsess ning selle erinevad etapid ning komponendid;
 • oskab koostada isiklikku visiooni ning töötada personaalsete väärtuste sõnastamise ning mõtestamisega;
 • oskab kasutada eneseanalüüsiks SWOT tööriista;
 • teab, mida tähendab OKR ning suudab püstitada sisukaid ning tähenduslikke eesmärke, lisada mõõdikuid ning hinnata oma tulemuslikkust;
 • mõistab isikliku arenguplaani koostamise põhialuseid ning suudab iseseisvalt tuvastada olulisi arenguvajadusi;
 • oskab suunata ja toetada kolleege ning alluvaid enesejuhtimise igapäevasel rakendamisel.

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 07.04, 14.04, 21.04, 28.04, 05.05, 12.05.2021 kell 15:00-16:30.
Maht:
12 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Maarit Vabrit-Raadla
Registreerumistasu:
Tasuta
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422 kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

 1. Enesejuhtimise olemus, protsess ja põhialused
 2. Isiklik visioon, missioon ja väärtused
 3. Eesmärgistamine, eesmärkide seadmine erineval tasandil
 4. Tark töötamine ja endale sobiva süsteemsuse leidmine igapäevastes tegevustes
 5. Arenguvajaduste kaardistamine, isikliku arenguplaani koostamine
 6. Tervislikkus ja tervisekäitumine, enesedistsipliin ja vaimne heaolu