Energiavood meis ja meie ümber – toidust elektrini

Koolitusel luuakse tervikpilt aine- ning energiaringlusest, milles me ise oma tegevuse kaudu oleme pidevalt osalised. Tutvutakse energiavormide ning energia muundumisega praktiliste protsesside näitel, hinnatakse toidu tootmisele kulutatud energia hulka, mis võimaldab analüüsida oma tegevuse säästlikkust, arvutatakse keemiliste sidemete energia hulkasid, analüüsitakse igapäeva nähtuste taga energia liikumisi ning muundumisi.

 

Sihtrühm: 

Põhikooli 2.-3. kooliastme õpetajad

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õpetaja:

  • on tutvunud ja oskab tutvustada õpilastele toidutootmisele kulutatud energia hulkade mõõtmist
  • oskab seostada füsioloogiat energia liikumisega ning oskab seda praktilise ülesande kaudu õpilastele tutvustada
  • mõistab ja oskab tutvustada keemilise energia sisu ning arvutada fotosünteesil saadavat energia hulka.
  • mõistab fotosünteesi ja hingamise tähtsust kogu maailma energiavoogudes ning oskab seda tutvustada ka õpilastele.

 

Õppemeetodid:

Loeng, praktilised tööd, vaatlus

 

Koolitaja:

Mai-Liis Vähi on Tartu loodusmaja huviringide õpetaja, kes juhendab loodusteaduste huviringe, õpilaste teadustöid ja kvaliteeedimärgisega õppeprogramme 3. ja 4 kooliastmele. Eelmisel aastal pälvis Mai-Liis LTT aasta huviala õpetaja tiitli, samuti Tartu aasta õpetaja tiitli ning tunnustati ka riiklikul õpilasleiutajate konkursil juhendaja preemiaga.

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
23.03.2023 kell 9:00-17:00
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Mai-Liis Vähi
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta. Koolituse tavahind 96 eurot, soodushind haridustöötajatele väljastpoolt Tallinna 67,20 eurot.
Grupi suurus:
20 osalejat
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Päevakava

 

9:00-9:30 Saabumine ja registreerimine

9:30-10:45 Energiavood looduses, toidutootmisele kulutatud energia hulkade arvutamine. Tagasiside ja analüüs

10:45-11:00 Paus

11:00-12:30 Praktilised tööd: energia muundumine ja keemiline energia. Tagasiside ja analüüs.

12:30-13.30 Lõuna

13.30-15:00 Praktilised tööd: hingamine ja fotosüntees. Tagasiside ja analüüs.

15:00-15:10 Paus

15:10-16:40 Praktilised tööd: energia muundumine ja elektrienergia

16:40-17:00 Päeva kokkuvõte