Elurikkus linnas – linnades elavad liigid ja nende uurimine lastega

Koolitusel keskendutakse erinevate organismirühmade tundmaõppimisele ja tutvustatakse vahendeid, mille abil lastes loodusteadmisi süvendada.

Koolitusel õpitakse ära tundma linnas kohatavaid liike erinevatest organismirühmadest: mullaelustik, vee-elustik, putukad, linnud, imetajad, taimed. Õpetatakse lihtsamaid määramistunnuseid ja teadmisi, mida lastele nende liikide kohta rääkida.

Lisaks liikidele tutvustatakse koolitusel ilmekate näidete varal elurikkuse tähtsust: milline on tähtsus loodusele ja inimesele, kuidas on see seotud kliimamuutustega. Miks on oluline hoida elurikkust ka linnas? Kuidas suurendada ja hoida liigirikkust (kodumaised vs võõrliigid, veesilma olulisus), kõrghaljastuse tähtsus linnaruumis.

Tutvustame erinevaid vahendeid looduse uurimiseks – putukasilmad, binokkel, nahkhiiredetektor, termokaamera jt, samuti lihtsamad määramisrakendusi.

 

Sihtrühm

Lasteaiaõpetajad

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja:

  • Tunneb mullaelustiku-, vee-, taime-, looma- ja linnuliike, keda asulates sagedamini kohtab
  • Oskab lastele selgitada elurikkuse mõistet ja selle olulisust.
  • Oskab kaasata lapsi elurikkust hoidma ja suurendama.
  • Oskab tutvustada ja kasutada looduse uurimise vahendeid

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Toompark (Schnelli tiigi ümbrus) - täpsustub
Aeg:
9. juuni kell 13:00-16:30
Maht:
4 ak/t
KOOLITAJA:
Aire Orula (Tartu loodusmaja huviringide õpetaja ja aktiivõppeprogrammide juhendaja)
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

PÄEVAKAVA:

13.00-14:30 Elurikkus linnas, liigid ja nende määramine, looduse uurimine

14:30-14:45 paus

14:45-16:15 Koolitus jätkub

16:15-16:30 Päeva kokkuvõte