Ella Agranovskaja ning filmid tegelasega Tallinn võõrkeele tunnis

Eesmärk

Saada terviklikku ülevaade Tallinnas filmitud filmide kohta, kasutada teadmisi koostöös ning õppetöös.

 

Õpiväljundid

  • õpetaja oskab täiendada ja mitmekesistada keeleõpet;
  • õpetaja saab lõimida õppekavade läbivate teemade õpetamist, kasutades filmikunsti;
  • õpetaja aitab õpilastel Tallinnas filmitud filme mõista ja analüüsida;
  • õpetaja kasutab filmi (videot) õpilaste loovaks eneseväljenduseks.

 

 

Koolitaja: Ella Agranovskaja

Sihtrühm: Tallinna vene keele (võõrkeel) õpetajad

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)
Aeg:
2.mai, kell 15:30-18:30
Maht:
3 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Ella Agranovskaja
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
40
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:           Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused) Ainevõrgustiku juht: Olga Sergejeva vkvtallinn@gmail.com (sisulised küsimused)