Efektiivne suhtlus haridustöötaja igapäevatöös

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate teadlikkust nii enda kui teiste (õpilased, kolleegid, lapsevanemad...) loomuomasest käitumisstiilist ja selle mõjust erinevates koolielu situatsioonides ning aidata kohandada enda käitumist vastavalt suhtluspartnerile või -situatsioonile, et paremini saavutada soovitud eesmärgid.

 

Koolitaja Helen Pärli on lõpetanud ärijuhtimise bakalaureuse ja personalijuhtimise magistriõppe Tallinna Tehnikaülikoolis, tal on täiskasvanute koolitaja tase 6 kutse. Talle on väljastatud NLP Master Practitioneri sertifikaat, mis kuulub rakenduspsühholoogia valdkonda ning mille suund on inimese mõtete, tunnete ja käitumise seoste kaardistamine. Samuti on Helenil rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja sertifikaat. Helenil on koolitajana kogemust ligi 5 aastat. Helen on SMARTFUL Growth asutaja ja koolitaja.

 

Õpiväljundid

Koolitusel osaleja:

  • Tunneb DiSCi* mudelit ja selle nelja profiili
  • Mõistab eri stiilide tugevusi ja arengukohti
  • Kohandab oma käitumisstiili vastavalt suhtluspartneri eripäradele

* DiSC on mudel inimkäitumise selgitamiseks, mis kirjeldab erinevaid käitumisstiile, sellest tulenevalt eelistusi ja käitumismustrite tagamaid

 

Õppemetoodika

Praktiline koolitus, mille käigus toimuvad arutelud ja rollimängud haridustöötajate igapäevatööd puudutavatest situatsioonidest lähtuvalt

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14. Magistri saal või Saadiku tuba
Aeg:
30.09, 07.10, 14.10.2020 kell 14:00-16:15, ilma pausita
Maht:
Auditoorne maht 9 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Helen Pärli
Hind:
Tasuta
Registreerumistasu:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Grupi suurus:
Kuni 26 osalejat
Lisainformatsioon:
Palume registreerumisel pöörata tähelepanu, et saaksite kõigil päevadel osaleda. Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, toimub see veebipõhiselt ning sel juhul on osalustingimuseks kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee