Mitmekülgsed digitaalse kaasamise võimalused ja e-keskkonnad

Osalejatele tutvustatakse võimalusi, kuidas rakendada erinevaid digitaalseid õppemeetodeid ja kasutada e-keskkondi. Koolitus koosneb praktilistest õpitubadest ja viimasel kohtumisel tutvutakse osalejate enda loodud ülesannetega.

 

Koolitaja Kristiina Vaikmets on töötanud Tallinna Heleni Koolis sotsiaalainete õpetajana ja viimased paar aastat õpetanud ka informaatikat. Omab meisterõpetaja kutset koos õpivara koostamise lisakompetentsiga. Kristiinal on suur huvi tehnoloogia kasutamise võimaluste kohta õppetöö rikastamisel. Praktiline kogemus tundide andmisel on viinud ka huvini erinevate õppemeetodide katsetamise ja rakendamiseni. Koolitusel käsitletav on ka praktikas järele proovitud.

 

Sihtrühm:

Põhikooli II ja III kooliastme õpetajad

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu

  • oskab kasutada õpetatud e-keskkondi ja luua nendes iseseisvalt ülesandeid;
  • on julgem kasutama tehnoloogiat õppeprotsessis ja teeb seda teadlikult;
  • planeerib iseseisvalt ühe õppetegevuse, kus kasutab e-keskkondade võimalusi.

Koolituse detailid

Asukoht:
Veebikoolitus. Osalustingimuseks on kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.
Aeg:
Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02.2021 kell 15:00 – 16:30.
Maht:
11 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kristiina Vaikmets
Registreerumistasu:
Tasuta
Grupi suurus:
Kuni 20 osalejat
Lisainformatsioon:
Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  1. kohtumine. Sissejuhatus teemasse. Kogemuste ja vajaduste kaardistamine. Tutvumine e-õppe ja e-keskkondade võimaluste ja piirangutega
  2. kohtumine. Näited ja teooria e-keskkondade ning erinevate meetodite kohta. Ise erinevate ülesannete tegemine. I osa
  3. kohtumine. Näited ja teooria e-keskkondade ning erinevate meetodite kohta. Ise erinevate ülesannete tegemine. II osa
  4. kohtumine. Enda loodud õppetegevuse tutvustamine. I osa
  5. kohtumine. Enda loodud õppetegevuse tutvustamine. II osa