Andekus – nii kink kui koorem

Koolitusel on tähelepanu all andeka õppija kognitiivsed ja isiksuslikud eripärad ning oskus märgata neid ka sel juhul, kui lapse anded on maskeeritud või varjatud muude erivajaduste tõttu.

Koolituse üks põhieesmärke on leida parimaid võimalusi õppija individuaalsuse arvestamiseks ning tema potentsiaali maksimaalse arengu toetamiseks.


 

Tagasiside eelmise hooaja koolitusel osalenud õpetajatelt:

  • "Nii huvitavat ja meeldivat lektorit kuulasin hea meelega. Aitäh koolituse eest!"

 

  • "Koolitaja valdas ala suurepäraselt. Ääretult sümpaatne, intelligentne ja huvitav lektor, teda kuulaks tõesti loengusarjana ja rohkem sügavuti."

 

  • "Temaatika on väga oluline. Loengu pidaja oli väga intelligentne ja meeldiv inimene."

 

 

Koolitaja Viire Sepp (PhD, Tartu Ülikool) on andeka õppija ja tema motiveerimise ning arengu toetamise temaatikaga  tegelnud nii oma varasemas pikaaegses ametis TÜ teaduskooli direktorina kui ka õpetajate koolitajana. 

Ta on kaitsnud sotsiaalteaduste doktori kraadi Hollandis Nijmegeni Radboud Ülikoolis ning on alates 2005.aastast Eesti raportöör andekusuurijate Euroopa ja maailmaorganisatsiooni juures. Viire Sepp on mitmete andekusalaste konverentside ja seminaride korraldaja ning raamatu „Andekusest ja andekatest lastest“ autor. 

Viire Sepp on koolitanud andekuse temaatikast sügavamalt huvitatud lapsevanemaid, pedagooge jt andekate lastega töötavaid spetsialiste. Viire on ka MTÜ Eesti Talendikeskus üks asutajatest ja juhatuse liige.

Aastal 2014 pälvis Viire Sepp Riikliku teaduse ja tehnoloogia populariseerimise Tiiu Silla nimelise elutööpreemia andekaid lapsi toetavate tegevuste pikaajalise eestvedamise eest Eestis.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Saadiku tuba (NB! Sissepääs Vene tn 5 uksest).
Aeg:
7.02.2020 kl. 13.00-17.00.
Maht:
1x4h. Koolituse järgselt saadetakse igale osalejale elektroonne tunnistus.
Registreerumistasu:
Õpetajakoolitustele võib end registreerida ainult Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvate üldhariduskoolide, lasteaedade ning huvikoolide pedagoogiline personal õpetajast koolijuhini. Registreerudes palun mõelge läbi, kas saate osa võtta kõikidest koolitussessioonidest. Koolituskohast loobumiseks tuleb oma registreering iseseisvalt tühistada 3 päeva enne koolituse algust keskkonnas https://komake.tallinn.ee/
Grupi suurus:
kuni 20 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

  • Andekate õpilaste kognitiivsed ja isiksuslikud eripärad.
  • Topelt-erilised õppijad (kui anded on varjatud muude erivajaduste taha).
  • Alasooritus ja selle põhjused.
  • Õppe kohandamine õppija vajadustest ja eripäradest lähtuvalt.
  • Õppija motivatsiooni toetamine.