Andekate õpilaste toetamine matemaatikas

Koolituse eesmärk:

  •  koolitusel vaatame, millised on teemad, ülesanded, strateegiad, kohad lahendustes, millele tuleks õpilastel tähelepanu pöörata matemaatika  ülesannetel ning millised on lahenduskäikude hindamispõhimõtted;
  • uurime ülesandeid, nende sõnastusi ja raskusastet ning ka erinevaid  ülesande tüüpe nii meilt kui mujalt maailmast;
  • mõned teemad/materjalid aineringi tundide läbiviimisteks andekamate õpilastega.

 

Koolituse läbinu:

  • märkab õpilaste võimeid ja huve matemaatikas;
  • oskab leida võimekale õpilasele lisamaterjali nii tunni teema laiendamiseks kui ka uut teemat iseseisvaks uurimiseks;
  • teab ja tunneb erinevate ülesannete peamisi lahendusvõtteid;
  • teab lahenduste hindamise põhimõtteid;
  • teab kuidas toetada õpilast, kelle võimete ning huvi jaoks jääb tavapärane aineprogramm liiga kitsaks ja lihtsaks;
  • teab nii individuaalseid, klassipõhiseid kui kooliüleseid võimalusi, mis annavad võimekamatele õpilastele võimaluse arenguks ja koostööks.

 

Õppemeetodid:

Praktiline tegevus nii individuaalselt kui rühmatööna.

 

Sihtrühm: Põhikooli II ja III astme matemaatikaõpetajad

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
24. ja 29. november 2022 ajavahemikus 13:00 - 16:30
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Tartu Ülikooli Teaduskooli metoodik Raili Vilt, MSc (matemaatika)
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.
Grupi suurus:
30
Koolitusjuht:
Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik:             Maris Uusküla maris@opetajatemaja.ee,         tel 5434 0882 (korralduslikud küsimused)   Ainevõrgustiku juht: Kristel Tamm Kristel.Tamm@gag.ee (sisulised küsimused)