Õpikoda alustavatele klassijuhatajatele ja nende mentoritele

Alustavate klassijuhatajate ja mentorite õpikojas on võimalus õppida erinevaid olukorralahenduse ja analüüsi meetodeid ning omandada tööriistu grupiprotsesside juhtimiseks, arengu- ja koostöövestluste läbiviimiseks.

Meetodite õppimisega samaaegselt toetavad osalejad teineteist reflekteerides ja analüüsides oma praktikat ning nende jaoks olulisi tööteemasid-olukordi.

Osalevad alustavad klassijuhatajad ja mentorid arendavad oma kooli mentorsüsteemi ja loovad vähemalt ühe kovisioonigrupi, et kolleegidega jagada-praktiseerida-võimestada õpitut.

 

Õpikoda juhendab Signe Vesso PhD

Kokku on õpikojal 5 kohtumist. Igal kohtumisel õpitakse meetodeid, mis toetavad olukordade, juhtumite lahendusoskuseid ning analüüsitakse praktiseeritut.

 

Millistel põhimõtetel õpikoda toimib?

 • Koolipere toetab õpikojas osalejaid, tagades võimaluse luua koolisisesed kovisioonigrupid ning arendada edasi mentorsüsteemi;
 • Koostöö – võimestamine, toetamine;
 • Refleksioon – saada endast teadlikumaks, leida lahendusi;
 • Järjepidevus – õpetaja osaleb õpiringi kõikidel kohtumistel;
 • Konfidentsiaalsus – juhtumid jäävad õpikotta.

 

Milliste materjalide, tehnoloogiate abil õpitakse?

 • Vajadusel kasutatakse Zoom keskkonda;
 • Õpimapp (refleksioonimudelid, juhtumimudelid, koostööleping).

 

Õpiväljundid

 • Osalejad on saanud professionaalset toetust reflekteerides ja analüüsides oma praktikat ning nende jaoks olulisi tööteemasid-olukordi;
 • Osalejad on omandanud erinevad olukorraanalüüsi meetodid ning „tööriistad“ grupiprotsesside juhtimiseks, arengu- ja koostöövestluste läbiviimisek;
 • Osalejad on algatanud ja ellu viinud koolisisesed õpikojad jõustamiseks-koosõppimiseks-võimestamiseks;
 • Iga kool on edasi arendanud oma mentorsüsteemi, jagatud on häid praktikaid.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
28.10, 25.11, 19.01 kell 10:00-15:45 (sh lõunapaus ja sirutuspausid), viimased kaks aega selguvad hiljem
Maht:
Õpetajale väljastatakse täienduskoolitustunnistus 50 tunni kohta, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 20 iseseisev töö
KOOLITAJA:
Signe Vesso PhD
Registreerumistasu:
Õpikojas saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste klassijuhatajad
Grupi suurus:
Kuni 24 osalejat
Lisainformatsioon:
Lõunapaus on osalejate omakulul
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee